Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Fundusz skontrolował-coraz większa szansa na potężną inwestycję w rejonie słupskimstrzalkaStrona główna

Fundusz skontrolował-coraz większa szansa na potężną inwestycję w rejonie słupskim

04.07.2005

Źródło: „Głos Pomorza” – 4 Lipca 2005 rok

W „Wodociągach Słupsk” zakończyła się kontrola przedrealizacyjna dokonana przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej wynik jest pozytywny, co oznacza, że istnieje ogromna szansa na uzyskanie bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej na „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. A chodzi o niebagatelna kwotę – ponad 13,7 mln euro!
Przypomnijmy, że w 2002 roku miasto Słupsk oraz gminy Słupsk i Kobylnica postanowiły walczyć o unijne środki na realizację wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest uporządkowanie gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w wodę pitną o jakości zgodnej z wymaganiami Unii Europejskiej.
Za unijne pieniądze (70 proc. wartości inwestycji) z Funduszu Spójności przewidziana jest budowa stacji uzdatniania wody dla rejonu Słupska, planowane jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków Słupsku (będą do niej trafiały ścieki nie tylko ze Słupska, ale także sąsiednich gmin), oraz budowa kanalizacji ściekowej – łącznie ponad 150 kilometrów (zdecydowanie najwięcej w gminach – aż 146,8 km) .Trzeba podkreślić, że obecnie system sieci kanalizacyjnej w Słupsku obejmuje niemal 100 proc. mieszkańców, ale w gminie Słupsk 75 proc., zaś na terenie Kobylnicy – 65 procent. Tak więc inwestycja byłaby kluczowa dla ochrony środowiska naturalnego w Słupsku i okolicach.To także ogromna szansa na zmniejszenie bezrobocia w całym regionie.
Przeprowadzona w Spółce Wodociągi kontrola przedrealizacyjna przebiegła pomyślnie. Przedstawiciele NFOŚiGW pozytywnie ocenili przygotowanie Spółki-Beneficjenta środków unijnych do realizacji „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. Niemniej wskazali na konieczność podpisania umów jednoznacznie określających uregulowania formalno-prawne pomiędzy miastem Słupsk oraz gminami Kobylnica i Słupsk. – Mamy na to czas do końca roku. Jest to warunek niezbędny do rozpoczęcia inwestycji – podkreśla Jadwiga Gronowska, pełnomocnik ds. realizacji projektu w „Wodociągach Słupsk”.

Kalendarium inwestycji

9 maja 2002 r. – intencyjne Porozumienie Międzygminne
5 lipca 2004 r. – podpisanie Porozumienia Międzygminnego
11 sierpnia2004 r. – zarejestrowanie wniosku w Komisji Europejskiej w Brukseli
16 grudnia 2004 r. – decyzja Komisji Europejskiej w Brukseli w sprawie przyznania pomocy finansowej
Połowa 2006 r. – planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji
31 grudnia 2009 r. – planowanie zakończenie oraz rozliczenie inwestycji

do góry