Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Bliżej inwestycjistrzalkaStrona główna

Bliżej inwestycji

14.10.2005

Źródło: „Moje Miasto” – 14 października 2005 rok

W piątek (7 października) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się uroczystość połączona z konferencją prasową, podczas której prezes NFOŚiGW wręczył Beneficjentom unijnych środków – wśród nich „Wodociągom Słupsk” – listy gratulacyjne. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Uroczystość stanowiła zakończenie procesu tworzenia ram instytucjonalnych umożliwiających współfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Spójności. W przypadku „Wodociągów Słupsku” chodzi o „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” – Unia Europejska przeznaczyła na tę inwestycję ok. 13,7 mln euro (70% łącznych kosztów). Program ów postanowiły wspólnie realizować miasto Słupsk oraz gminy Słupsk i Kobylnica. Planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków w Słupsku, wybudowanie nowego głównego systemu transportu ścieków do oczyszczalni (trafiać będą do niej ścieki także z gmin Słupsk i Kobylnica), budowę stacji uzdatniania wody, porządkowanie sieci kanalizacyjnej w Słupsku (rozdział sieci ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną) oraz budowę w gminach wiejskich kanalizacji w 42 miejscowościach.

Uroczystość poprzedziło podpisanie przez „Wodociągi Słupsk” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie. Umowa ta zawiera jednak jeden warunek, bez spełnienia którego nie będzie możliwe przekazanie pieniędzy na inwestycję – wcześniej pomiędzy Beneficjentem oraz miastem Słupsk i gminami wiejskimi muszą nastąpić uregulowania formalno-prawne oraz samorządy muszą zabezpieczyć środki na realizację inwestycji.

do góry