Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

8-9.12.2005strzalkaStrona główna

8-9.12.2005

08.12.2005

W dniach 8-9 odbyła się pierwsza część III posiedzenia Komitetu monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności. Pierwsze dwa dni posiedzenia zostały poświęcone ocenie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze środowiska.

Komitet monitorujący, działający na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), nadzoruje realizację wszystkich projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Spójności. Przedmiotem jego prac jest ocena postępu wdrażania projektów na podstawie rzeczowych i finansowych wskaźników, w tym opiniowanie półrocznych i rocznych raportów monitorujących z realizacji projektów.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury. Na pisemne zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Komitetu uczestniczyli także, z prawem głosu, przedstawiciele NFOŚiGW, beneficjentów a także pozarządowych organizacji ekologicznych.

Podczas posiedzenia omawiano poszczególne projekty, w szczególności pod kątem zagrożenia naruszenia zasady m+24, m+12 oraz braku wypełnienia warunków formalno-prawnych.

Analiza procesu realizacji Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska nie wykazała zagrożeń mogących wpłynąć na utratę dofinansowania unijnego. Spółka realizuje założenia Programu i na bieżąco wypełnia wszelkie wymogi instytucji nadzorujących. Aktualnie wykonuje zobowiązania związane z koniecznością przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowych oraz opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko przesądzono już po uzyskaniu decyzji KE.

do góry