Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

19.06.2007strzalkaStrona główna

19.06.2007

19.06.2007

Jutro, tj. w środę 20 czerwca, na podstawie pozwolenia na budowę, które dzięki sprawnej pracowników UM w Słupsku uzyskaliśmy już w dniu 5 czerwca br., rozpoczną się prace terenowe w ramach realizacji kolejnego Kontraktu wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.:„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” – w fazę wykonawczą wkroczy Kontrakt 02 – Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku.

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku, na terenie istniejącego ujęcia wody, oraz przystosowanie stacji pomp wraz z sąsiadującą siecią przewodów wodociągowych do współpracy ze Stacją Uzdatniania Wody. W chwili obecnej Słupsk nie posiada Stacji Uzdatniania Wody a jakość ujmowanej wody podziemnej powoli ulega pogorszeniu. Chodzi w szczególności o podwyższone wskaźniki zawartości żelaza i manganu. Proces uzdatniania wody pozwoli na odżelazienie i odmanganienie pobieranej wody, co z kolei pozwoli wypełnić zarówno wymagania przepisów polskiego prawa jak i norm europejskich określonych m.in. w Dyrektywie UE 98/83/EC. Zadanie zakontraktowano 17 sierpnia 2006r. na kwotę ca 4,5 mln Euro. Wykonawcą zadania jest konsorcjum spółek: Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. oraz AQUA Sp. z o.o, obie z siedzibą w Poznaniu.

Kontrakt nr 02 jest jednym z trzech dużych kontraktów na roboty budowlane realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska” Pozostałe dwa kontrakty to Kontrakt nr 01 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku oraz Kontrakt nr 03 – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk i gminie Kobylnica.

Dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności na realizację „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” stanowi 70 procent niezbędnych środków (tj. około 13,7 miliona euro). Beneficjentem tych środków są „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. Realizacja programu przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

do góry