Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

28.06.2007strzalkaStrona główna

28.06.2007

28.06.2007

Dzisiaj, na podstawie uzyskanego w dniu 8 czerwca br. pozwolenia na budowę modernizacji istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Słupsku, w fazę wykonawczą wkroczyły prace wchodzące w skład pierwszej części Kontraktu nr 01 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.:„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku jest jednym z elementów „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” współfinansowanego z Funduszu Spójności. Projekt ma charakter działania zlewniowego, polegającego na zebraniu i oczyszczeniu ścieków komunalnych z terenu trzech sąsiadujących ze sobą gmin – Gminy Miejskiej Słupsk, Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica. Ścieki zarówno z miasta (tak jak obecnie), jak i z gmin wiejskich zostaną oczyszczone z zanieczyszczeń organicznych, jak i biogennych (azot i fosfor) na oczyszczalni ścieków w Słupsku. Uwzględniając potrzeby istniejącej oczyszczalni zarówno w zakresie przyjęcia dodatkowej ilości ładunku zanieczyszczeń w ściekach z ościennych gmin jak i poprawy efektywności procesów technologicznych mających na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych, inwestycja w dużym uogólnieniu obejmować będzie:

  • Zadanie 1 – budowę trzeciej komory fermentacyjnej
  • Zadanie 2 – budowę piaskownika
  • Zadanie 3 – budowę czwartego osadnika wtórnego.

 

Zadanie zakontraktowano 6 czerwca 2006 r. na kwotę ca 4,9 mln Euro. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska „Ekoklar” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. Planowane zakończenia zadania nastąpi w sierpniu 2008 r.

Dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności na realizację „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” stanowi 70 procent niezbędnych środków (tj. około 13,7 miliona euro). Beneficjentem tych środków oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. Zrealizowanie inwestycji objętej ww. projektem przyczyni się do osiągnięcia nadrzędnego celu Funduszu Spójności, jakim jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej Unii.

do góry