Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

29.08.2007strzalkaStrona główna

29.08.2007

29.08.2007

29 sierpnia, w fazę wykonawczą wkroczyły prace wchodzące w skład drugiej części Kontraktu nr 01 – Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.:„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.

Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku jest jednym z zadań „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” współfinansowanego z Funduszu Spójności. Projekt ma charakter działania zlewniowego, polegającego na zebraniu i oczyszczeniu ścieków komunalnych z terenu trzech sąsiadujących ze sobą gmin – Gminy Miejskiej Słupsk, Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica. Dotychczasowy system przesyłu ścieków opierał się na jednym rurociągu tłocznym z miasta Słupska do oczyszczalni oraz przepompowni o przestarzałych rozwiązaniach funkcjonalnych, której eksploatacja okazała się już nieekonomiczna. Dzięki modernizacji całego układu przesyłowego zapewnione zostanie bezpieczeństwo ekologiczne dla rejonu Słupska. Uwzględniając potrzeby istniejącego układu przesyłowego zarówno w zakresie przyjęcia dodatkowej ilości ładunku zanieczyszczeń w ściekach z ościennych gmin jak i poprawy efektywności procesów technicznych mających na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa transportu ścieków ze Słupska na oczyszczalnię, inwestycja w dużym uogólnieniu obejmować będzie budowę:

  • nowej komory przyłączeniowej w skrzyżowaniu ulic E. Orzeszkowej i Wandy
  • głównego kolektora ściekowego o średnicy Ø 2000 mm
  • głównej przepompowni ścieków z miasta na oczyszczalnię
  • drugiego rurociągu tłocznego na oczyszczalnię ścieków.

 

Zadanie zakontraktowano 11 stycznia 2007 r. na kwotę ca 3,5 mln euro. Wykonawcą zadania jest Hydrobudowa Włocławek Spółka Akcyjna z siedzibą w Przeźmierowie koło Poznania. Planowane zakończenia zadania nastąpi w sierpniu 2008 r.

Dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności na realizację „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” stanowi 70 procent niezbędnych środków (tj. około 13,7 miliona euro). Beneficjentem tych środków oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. Zrealizowanie inwestycji objętej ww. projektem przyczyni się do osiągnięcia nadrzędnego celu Funduszu Spójności jakim jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej Unii.

do góry