Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

31.08.2007strzalkaStrona główna

31.08.2007

31.08.2007

31 sierpnia w Urzędzie Gminy Kobylnica podpisana została umowa na realizację pierwszej z dwóch części Kontraktu nr 03 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica” wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.: Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska. Celem Programu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, które przyczyni się do zmniejszenia różnic zarówno społecznych jak i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Program realizowany jest przez Jednostkę Realizującą Projekt przy spółce „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., beneficjenta unijnej pomocy przyznanej z Funduszu Spójności Decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2004 r.

Przedmiotem podpisanej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa ok. 15 pompowni ścieków na terenie gminy Kobylnica w : miejscowościach Kruszyna, Kwakowo, Komiłowo, Żelki, Żelkówko, Lubuń, Zajączkowo, Łosino, Sierakowo Słupskie, Kończewo. Wykonawcą Kontraktu jest Konsorcjum spółek: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie oraz Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie. Cena kontraktowa wynosi 6 097 560,00 Euro.

Realizacja Kontraktu spowoduje, że ścieki z powyższych miejscowości gminy Kobylnica, skierowane będą systemem kanalizacji tłocznej do istniejącej, wysokoefektywnej oczyszczalni ścieków w Słupsku. Pozwoli to na odłączenie lokalnych, nieefektywnych oczyszczalni, lepszą redukcję zanieczyszczeń, w tym także dodatkowe oczyszczenie tych ścieków ze związków azotu i fosforu. Wpłynie to korzystnie na zmniejszenie zjawisk eutrofizacji wód rzeki Słupi i jej dopływów stanowiących siedlisko ryb łososiowatych oraz wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Ponadto zostaną stworzone warunki rozwoju gospodarki lokalnej. Poprzez poprawę warunków sanitarnych i higienicznych podniesie się atrakcyjność terenu dla inwestorów, a wraz z poprawą jakości życia podniesione zostaną turystyczne walory regionu.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, pani Jadwiga Gronowska, przypomina iż, miejscowości, na których realizowana będzie inwestycja znajdują się na szczególnie chronionym obszarze objętym programem Natura 2000, a także na obszarach objętych ochroną w ramach Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej. W związku z powyższym konieczne było wypełnienie szczególnego warunku z Decyzji Komisji Europejskiej umożliwiającego rozpoczęcie inwestycji na terenie Gminy Kobylnica. Uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej w kwestii realizacji przedsięwzięcia na tym obszarze możliwe było dzięki pełnej mobilizacji zespołu Jednostki Realizującej Projekt oraz zaangażowaniu urzędników Gmin, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia. Pełnomocnik wyjaśnia także, że dopiero spełnienie ww. warunku umożliwiło przygotowanie i rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę kanalizacji dla większości mieszkańców Gminy Kobylnica.

do góry