Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Uroczyste zakończenie kontraktu w KobylnicystrzalkaStrona główna

Uroczyste zakończenie kontraktu w Kobylnicy

23.04.2010

23 kwietnia br. o godz. 12 w Łosinie koło Kobylnicy odbyło się uroczyste zakończenie Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica” – Kontrakt 03/II/część 1/2007.

Wśród licznych gości znaleźli się m.in. Grażyna Hadjiraftis – Radca Ministra, Departament Instrumentów Finansowych Ministerstwa Środowiska; Anna Nowińska – Specjalista w Wydziale ds. Monitoringu Realizacji Projektów Funduszu Spójności w Ministerstwie Środowiska – koordynator słupskiego projektu; Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przemysław Sokołowski – reprezentujący Marszałka Województwa; Sławomir Ziemianowicz – Starosta Słupski; Andrzej Kaczmarczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska; Bernard Rybak – Zastępca Wójta Gminy Słupsk.

W kolejnych przemówieniach nie zabrakło ciepłych słów pod adresem wszystkich stron realizujących cały „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, a wiec samorządów: Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk, a także beneficjenta unijnych środków z Funduszu Spójności – „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o.

Podziękowania za realizację Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica” – Kontrakt 03/II/część 1/2007 otrzymali z rąk Wójta Kobylnicy Leszka Kulińskiego oraz Prezesa Zarządu „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o. Andrzeja Wójtowicza przedstawiciele wykonawców: Lech Wojciechowski – Prezes Zarządu „EkoWodrol” Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. oraz Tadeusz Stukan – Prezes Zarządu HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o., a także pracownik Jednostki Realizującej Projekt „Wodociągów Słupsk” Tomasz Fitowski.

Informacje o Kontrakcie

 • data podpisania Kontraktu na roboty: 31 sierpnia 2007r.
 • wartość Kontraktu: 4.998.000,00 Euro netto
 • data zakończenia kontraktu: 27 październik 2009r.

Wykonawca – konsorcjum firm:

 • „EkoWodrol” Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. w Koszalinie
 • HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. w Sławnie.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gminy Kobylnica w: miejscowościach Kruszyna, Kwakowo, Lubuń, Komiłowo, Żelki, Żelkówko, Zajączkowo, Łosino, Sierakowo Słupskie, Kończewo. Stworzony został wspólnie z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi w miejscowościach Kobylnica, Bolesławice, Łosino, Widzino jeden spójny system kanalizacyjny, którym ścieki odprowadzane są poprzez sieć kanalizacyjną miasta Słupska do nowoczesnej, wysokosprawnej oczyszczalni ścieków w Słupsku. Zapewnia to właściwy, zgodny z prawem UE stopień oczyszczenia ścieków, w sposób najbardziej efektywny.

Wykonawca zakończył roboty po terminie umownym. Zamawiający za nieterminową realizację kontraktu dokonał potrącenia należnych kar umownych z faktur Wykonawcy zgodnie z obowiązującą treścią umowy w kwocie 301 tys. Euro.

Z dniem 27.10.2009 r. został złożony przez Wykonawcę wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót. Inżynier Kontraktu wystawił dla Wykonawcy i Zamawiającego w dniu 19.11.2009 r. Świadectwo Przejęcia Robót potwierdzające wykonanie robót na dzień 27.10.2009 r.

W ramach kontraktu wykonano:

 • sieci kanalizacji grawitacyjnej – 22,2 km
 • sieci kanalizacji tłocznej – 19,9 km
 • przepompownie sieciowe – 14 szt.
 • przepompownie przydomowe – 7 szt.

***

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Projekt o nazwie „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” dotyczy budowy zintegrowanego modelu gospodarki wodno-ściekowej dla Słupska i sąsiednich Gmin: Kobylnica i Słupsk. Jego realizacja to największe unijne przedsięwzięcie w regionie. Ma on charakter działania zlewniowego, polegającego na zebraniu i oczyszczeniu ścieków komunalnych na oczyszczalni ścieków w Słupsku, z terenu trzech sąsiadujących ze sobą gmin. W wyniku realizacji programu osiągnięte zostały już wymogi, co do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Słupska w zakresie redukcji zawartości związków żelaza i manganu.

Realizacja Projektu powinna zostać zakończona do końca 2010r, Spółka „Wodociągi Słupsk” podpisała wszystkie, z zakładanych dwunastu umów na roboty budowlane oraz jedną na usługi Inżyniera Kontraktu. Do chwili obecnej zrealizowano i zakończono prace przy:

 • robotach na Kontrakcie nr 01 polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków i budowie głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku,
 • robotach na Kontrakcie nr 02 – „Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku”
 • robotach na Kontrakcie nr 03/II/część 1/2007 ” Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnica” w: miejscowościach Kruszyna, Kwakowo, Lubuń, Komiłowo, Żelki, Żelkówko, Zajączkowo, Łosino, Sierakowo Słupskie, Kończewo.
 • robotach na Kontrakcie nr 03/I/część 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” w miejscowościach Kusowo, Krępa, Płaszewko i Swochowo.

Na ukończeniu są roboty na Kontrakcie nr 03/I/część 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” w miejscowościach Bruskowo Małe, Wierzbięcin, Bruskowo Wielkie.

W tym roku kontynuowana będzie realizacja budowy kanalizacji w ramach następujących Kontraktów:

 • nr 03/I/część 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” w miejscowościach Rogawica, Grąsino, m. Jezierzyce SHR, Jezierzyce Osiedle, Bukówka, Redzikowo, Wieszyno.
 • nr 03/I/część 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” w miejscowościach Kukowo, Wiklino, Wrzeście, Lubuczewo i Warblewo.
 • nr 03/II/część 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica” w miejscowościach Kuleszewo, Lulemino, Sycewice.

Nadzór nad realizowanymi Kontraktami na Roboty sprawuje Inżynier Kontraktu firma Grontmij Polska Sp. z o.o.

Łączne zaawansowanie realizacji Kontraktów podpisanych w ramach Projektu na dzień 31.03.2009 wynosi ca 82%.

W ramach Projektu wykonane zostanie na terenie Gmin Słupsk i Kobylnica ok. 50 km sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ok. 90 km sieci kanalizacji tłocznej oraz ok. 86 przepompowni ścieków. W wyniku realizacji inwestycji tworzony jest wspólnie z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi na terenach Gmin ościennych Słupsk i Kobylnica jeden spójny system kanalizacyjny, którym ścieki odprowadzane są i będą poprzez sieć kanalizacyjną miasta Słupska do nowoczesnej, wysokosprawnej oczyszczalni ścieków w Słupsku. Zapewnia to właściwy, zgodny z prawem UE stopień oczyszczenia ścieków, w sposób najbardziej efektywny.

Całkowity koszt realizacji Projektu szacowany jest na ok. 24,7 mln Euro, z czego maksymalnie 13,7 mln Euro to wysokość dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, a do końca roku 2009 wydatkowano kwotę ok. 17,9 mln EUR netto.

Ponadto Spółka od 01.01.2010r. została operatorem w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Słupsk oraz Gminy Kobylnica. Zaaprobowane zostały i wprowadzone uchwałami Rad Gmin, zaproponowane Ceny stawek i opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z tych terenów. Beneficjent sukcesywnie podpisuje umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z mieszkańcami tych Gmin. Działalność ta realizowana jest w oparciu o wykonane w ramach Projektu sieci, będące własnością Beneficjenta oraz w oparciu o istniejącą infrastrukturę na terenie Gmin, która została Beneficjentowi przekazana w nieodpłatne używanie.

do góry