Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

„Wodociągi Słupsk” rozpoczynają działalność w całej Gminie KobylnicastrzalkaStrona główna

„Wodociągi Słupsk” rozpoczynają działalność w całej Gminie Kobylnica

23.12.2011

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kobylnica!

W efekcie decyzji Rady Gminy Kobylnica oraz Rady Miejskiej w Słupsku, a także Prezydenta Miasta Słupska i Wójta Gminy Kobylnica, Państwa samorząd staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. W konsekwencji od dnia 1 stycznia 2012 r. „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. rozpocznie świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze całej Gminy Kobylnica.

Do tej pory spółka „Wodociągi Słupsk” świadczyła usługi odprowadzania ścieków z miejscowości, w których realizowany był „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, dofinansowany z unijnego Funduszu Spójności (Kobylnica, Łosino, Widzino, Bolesławice, Sycewice, Zajączkowo, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Lubuń, Kwakowo, Komiłowo, Żelki, Żelkówko, Kruszyna, Kuleszewo, Lulemino) oraz usługi dostarczania wody i odprowadzenia ścieków w miejscowościach Dobrzęcino i Sycewice.

Rozszerzenie zakresu usług przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. na teren całej Gminy Kobylnica ma na celu stworzenie optymalnych warunków do rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zapewniających dynamiczny rozwój Gminy, a także redukcję kosztów związanych z codzienną obsługą mieszkańców, którą dotychczas wykonywały dwa przedsiębiorstwa: Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 86 (dostawca wody, który z dniem 31.12.2011 r. kończy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę na obszarze Gminy Kobylnica) oraz „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 – przedsiębiorstwo odbierające ścieki sanitarne.

Jesteśmy przekonani, że obsługa terenu całej gminy przez jedno przedsiębiorstwo pozwoli na efektywniejsze niż do tej pory świadczenie dla Państwa usług – w osiągnięciu tego celu posłuży m.in. potencjał techniczny i wysoki poziom kadr zatrudnionych w „Wodociągach Słupsk”. Jednocześnie prosimy o przekazywanie wszelkich uwag i spostrzeżeń, które pozwolą podnieść jakość świadczonych przez nas usług.

***

JAKIE ZMIANY ZAJDĄ W OBSŁUDZE MIESZKAŃCÓW GMINY KOBYLNICA OD DNIA 1.01.2012 R.:

Umowy

Rozszerzenie zakresu usług świadczonych usług o usługi dostarczania wody wymagać będzie zawarcia nowej umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Sukcesywnie, w ciągu najbliższych miesięcy, poprzez naszych pracowników wystawiających faktury będziemy dostarczali wymagane dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Prosimy o wypełnienie wniosków oraz zatwierdzenie umów.

Rozliczanie należności za usługi

Na dzień 31.12.2011 r. nastąpi końcowe rozliczenie za usługi wodociągowe z Zakładem Usług Wodnych Spółka z o.o. – dotychczasowym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Od dnia 1.01.2012 r. odczyty wodomierzy w cyklu miesięcznym dokonywać będą pracownicy spółki „Wodociągi Słupsk”. Faktury za świadczone usługi wystawiane będą z komputera przenośnego podczas odczytu licznika.

1. Mieszkańcy korzystający z usług wodociągowych i usług kanalizacyjnych w miejscowościach: Kobylnica, Łosino, Widzino, Bolesławice, Kwakowo, Kruszyna, Zajączkowo, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Komiłowo, Lulemino, Kuleszewo, Komiłowo, Lubuń, Żelki, Żelkówko oraz mieszkańcy, których nieruchomości podłączone są do zbiorczego zbiornika bezodpływowego będącego własnością Gminy w miejscowościach: Wrząca, Kczewo, Runowo, Zagórki, Płaszewo otrzymywać będą jedną fakturę za korzystanie z usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Mieszkańcy korzystający wyłączenie z usług wodociągowych w miejscowościach: Komorczyn, Zębowo, Słonowice, Słonowiczki, Runowo, Kczewo, Ścięgnica, Bzowo, Płaszewo, Zagórki, Zbyszewo, Reblino, Reblinko, Giełdoń, Maszkowo, Wrząca, których ścieki sanitarne z nieruchomości odprowadzane są do zbiorników (szamb) będących prywatną własnością, obsługiwani będą przez przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. tylko w zakresie usług wodociągowych i otrzymywać będą dwie faktury:
• za korzystanie z usług wodociągowych wystawioną przez „Wodociągi Słupsk”
• za usługi wywożenia nieczystości z szamb niebędących własnością gminy, które prowadzone będzie przez firmy wywozowe na dotychczasowych zasadach.

3. Mieszkańcy miejscowości Sycewice i Dobrzęcino obsługiwani będą na dotychczasowych zasadach.

Zapłaty za świadczone usługi

Zapłaty za usługi można dokonywać bez dodatkowych opłat u naszego pracownika podczas wystawiania faktury lub w kasie Spółki przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

Zgłaszanie awarii urządzeń i przyłączy będących w posiadaniu spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. –
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne: tel. 59 84-23-994 – czynny całą dobę.

Bliższych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta – Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1 , budynek A, pokój nr 1, tel. 59 84-18-353, e-mail: bok@wodociągi.slupsk.pl

***

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAPATRZENIE W WODĘ NA TERNIE GMINY KOBYLNICA Z WYŁĄCZENIEM MIEJSCOWOŚCI SYCEWICE I DOBRZĘCINO Z URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH STANOWIĄCYCH WŁAŚNOŚĆ GMINY KOBYLNICA – na podstawie Uchwały Nr XVII/155/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 roku.

Cena wody oraz opłaty abonamentowej w okresie 1 stycznia 2012 – 30 czerwca 2013r.:

1. Cena brutto* za 1 m3 dostarczonej wody dla :

• gospodarstw domowych: 2,78 zł/m3
• przemysłu i produkcji spożywczej: 2,82 zł/m3
• innych odbiorców na cele socjalno-bytowe: 2,78 zł/m3
• na inne cele (przeciwpożarowe, zasilania fontann publicznych, zraszania ulic i innych terenów publicznych): 2,78 zł/m3

2. Opłata abonamentowa za rozliczenie jednego wodomierza: 5,40 zł/m-c/szt.

* Ceny brutto zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości (obecnie – 8%).

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW, WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ ZAKOŃCZONEJ ZBIORCZYM ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOBYLNICA, KTÓRE OCZYSZCZANE BĘDĄ PRZEZ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W SŁUPSKU – na podstawie Uchwały Nr XVII/156/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 roku.

Cena 1 m3 wprowadzanych ścieków w okresie 1 stycznia 2012 – 30 czerwca 2013r. wynosi 28,67 zł (cena zawiera podatek VAT w obowiązującej aktualnie wysokości – 8%). Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków ponadnormatywnych podane są do wiadomości w siedzibie Spółki oraz na jej stronie internetowej: WWW.WODOCIAGI.SLUPSK.PL

Jednocześnie – Uchwałą Nr XVII/157/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 roku* – w sprawie ustalenie wysokości dopłat do cen i stawek opłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych w Gminie Kobylnica – ustalono dopłatę dla odbiorców usług odprowadzających ścieki do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność Gminy Kobylnica, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku, w wysokości brutto 23,52 zł (obejmująca obowiązujący podatek VAT, aktualnie w wysokości – 8%) do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków.

W EFEKCIE, ODBIORCY USŁUG NALEŻĄCY DO GRUPY GOSPODARSTW DOMOWYCH ODPROWADZAJĄCY ŚCIEKI DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ ZAKOŃCZONEJ ZBIORCZYM ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOBYLNICA OBCIĄŻANI BĘDĄ W WYSOKOŚCI BRUTTO 5,15 ZŁ/M3 ŚCIEKÓW , CZYLI DOKŁADNIE TYLE, ILE PŁACĄ ODBIORCY USŁUG NALEŻĄCY DO GRUPY GOSPODARSTW DOMOWYCH ODPROWADZAJĄCY ŚCIEKI SYSTEMEM GRAWITACYJNYM DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY KOBYLNICA STANOWIĄCYCH JEDNOLITY SYSTEM KANALIZACYJNY ZAKOŃCZONY OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W SŁUPSKU.

*Uchwała z 8 grudnia 2011 roku wprowadziła nowe brzmienie w § 1, ust. 1, pkt 2 w Uchwale Nr VIII/86/2011 Rady Gminy Kobylnica z 26 maja 2011 roku.

Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku pozostają bez zmian.

do góry