Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

List Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego oraz Prezesa Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. Andrzeja Wójtowicza do mieszkańców Gminy Kobylnica w związku ze zmienionymi cenami usług za odprowadzanie ściekówstrzalkaStrona główna

List Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego oraz Prezesa Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. Andrzeja Wójtowicza do mieszkańców Gminy Kobylnica w związku ze zmienionymi cenami usług za odprowadzanie ścieków

11.07.2012

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kobylnica!

Od 1 lipca br. w Gminie Kobylnica obowiązują zmienione ceny usług za odprowadzanie ścieków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W zatwierdzonej w dniu 17.05.2012 r. podczas sesji Rady Gminy Kobylnica nowej taryfie opłat uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z zakończeniem realizacji dotowanego z funduszy Unii Europejskiej „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. Na tle innych programów inwestycyjnych realizowanych w Polsce, polegających na budowie kanalizacji na terenach gmin wiejskich, uzyskany poziom taryf w Gminie Kobylnica jest stosunkowo niski. Niższy jest też od pierwotnych prognoz taryfowych! Udało się to uzyskać poprzez sprawną realizację inwestycji, większe zaangażowanie finansowe Gminy oraz niskooprocentowane kredyty zaciągnięte przez naszą Spółkę – „Wodociągi Słupsk”.

Zdajemy sobie sprawę, że żadna podwyżka nie satysfakcjonuje odbiorców usług kanalizacyjnych, szczególnie w okolicznościach coraz większego obciążania budżetów domowych przez inne media i opłaty. Zależy nam jednak na przejrzystym i czytelnym wyjaśnieniu oraz uzasadnieniu wszelkich kosztów, które mają wpływ na ceny usług „Wodociągów Słupsk”.

Koszty związane z prowadzonymi inwestycjami (m.in. amortyzacja, która w dużej mierze przekazywana jest na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę kanalizacji) stanowią obecnie największą pozycję kosztową w taryfach za ścieki. Dlatego często zadawane jest pytanie: czy rozbudowa kanalizacji i profesjonalne oczyszczanie ścieków jest potrzebne gminie? Zazwyczaj pytanie takie zadają te osoby, które kanalizację już mają i nie muszą się borykać z wywozem nieczystości ciekłych ze swoich „szamb”, gdzie koszt takiej usługi zazwyczaj przekracza grubo 30 zł/m3. Niektórzy z rozbrajającą szczerością mówią, że przecież szambo nie musi być szczelne, a ścieki przedostają się do wód powierzchniowych lub podziemnych… Otóż tolerowanie takiej postawy jest obecnie niedopuszczalne, nie tylko z uwagi na przepisy, ale przede wszystkim ze względu na zdrowie publiczne. Ścieki nieoczyszczone nie mogą być już odprowadzane do środowiska, z którego wszyscy korzystamy. Dlatego wszystkie gminy w Polsce zostały zobligowane do uporządkowania gospodarki ściekowej do 2015 roku. Niewywiązanie się z tych obowiązków będzie skutkować karami. Gmina Kobylnica, w odróżnieniu od zdecydowanej większości samorządów w Polsce, ma już ten problem w znacznej mierze opanowany i nie jest zagrożona dotkliwymi sankcjami.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Kobylnica stanowią swoistą wspólnotę społecznościową, niezależnie czy mieszkają w Kobylnicy, Sycewicach, Wrzącej, Kczewie, Żelkówku czy np. w Płaszewie. Dlatego dostęp do usług kanalizacyjnych na podobnym poziomie cenowym powinno mieć jak najwięcej mieszkańców. To nie tylko wymóg formalny, ale już standard cywilizacyjny oraz cel Gminy i „Wodociągów Słupsk”. Obecnie przygotowywane są kolejne programy na terenach, gdzie kanalizacji nie ma. Na terenie Gminy – z związku z wybudowaną siecią tranzytową – realizowany będzie program budowy kanalizacji sanitarnej wraz z dofinansowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych. Trwają także prace studyjne nad projektem budowy oczyszczalni przydomowych, które jeśli spełniają normy środowiskowe, są bardzo dobrą alternatywą dla kanalizacji (szczególnie w małych i oddalonych od oczyszczalni miejscowościach).

Kanalizacja i profesjonalna gospodarka ściekowa to nie tylko zdrowie publiczne i czyste środowisko. To także koniunktura rozwojowa. Obecnie tereny gminne są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów inwestycyjnych. Ilość odprowadzanych stamtąd ścieków wzrasta corocznie o kilka procent. Mamy nadzieję, że tendencja ta zostanie utrzymana i przyczyni się do zahamowania wzrostu cen za usługi kanalizacyjne w przyszłości, gdyż koszty podzielone przez większą ilość ścieków dają niższą cenę jednostkową.

Ze względu na występowanie na terenie gminy Kobylnica mieszanego systemu kanalizacyjnego, w skład którego wchodzi zarówno kanalizacja grawitacyjna (odpływ ścieków z nieruchomości obywa się bez urządzeń pompowych), jak i kanalizacja ciśnieniowa, zróżnicowana dodatkowo różną własnością i odpowiedzialnością za tzw. przepompownie przydomowe, „Wodociągi Słupsk” zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą uwzględnić takie zróżnicowanie przy tworzeniu grup taryfowych. Na obszarze gminy Kobylnica znajduje się około 750 przepompowni przydomowych, które zostały wybudowane i sfinansowane przez Gminę na początku poprzedniego dziesięciolecia, kiedy tworzono zręby systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Kobylnica, Bolesławice, Widzino i Łosino. Odpowiedzialność za utrzymanie, eksploatację i ewentualną wymianę tych przepompowni znajduje się po stronie „Wodociągów Słupsk”. Koszt ten wynosi ok. 400 tys. zł rocznie. Jednak w ostatnich latach około 350 przepompowni zostało wybudowanych przez Odbiorców usług i są one przez nich utrzymywane na własny koszt. W związku z tym nie można ich obciążać kosztem utrzymania przepompowni będących własnością przedsiębiorstwa.

Koszty utrzymania przepompowni przydomowej w dużej mierze zależne są od Odbiorcy usług. Dbałość o to, aby do kanalizacji sanitarnej odprowadzane były wyłączne ścieki bytowe jest podstawą prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Dlatego, zgodnie z zasadą, że o własne lepiej się dba niż o cudze, Gmina wraz z „Wodociągami Słupsk” podjęła działania, które docelowo mają dać możliwość wykupienia za symboliczną opłatą przepompowni przydomowych i prowadzenie eksploatacji we własnym zakresie. Umożliwi to zmianę grupy taryfowej i zmniejszenie ceny za ścieki.

W związku ze znacznym obciążeniem budżetów domowych Gmina – jako współwłaściciel „Wodociągów Słupsk” – prowadzi politykę taryfową oparta na dopłatach do grup taryfowych związanych ze świadczeniami na rzecz gospodarstw domowych.

Na mocy Uchwały Nr XXIII/209/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 17 maja 2012 roku oraz Uchwały nr XXV/234/2012 z dnia 5 lipca 2012 roku ustalono dopłaty:

• dla III, IV grupy odbiorców do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku, w wysokości brutto 5,00 zł (obejmującą obowiązujący podatek VAT) do 1 m3 odebranych ścieków.

• dla grupy pozostałych odbiorców, do ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku, w wysokości brutto 20,05 zł (obejmującą obowiązujący podatek VAT) do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków.”

Dopłata dla grupy pozostałych odbiorców oznacza, że zapłacą oni 8,62 zł brutto za 1 metr sześcienny ścieków, czyli dokładnie tyle, ile III grupa obejmująca gospodarstwa domowe, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością przedsiębiorstwa. Dotyczy to odbiorców usług podłączonych do kanalizacji w miejscowościach: Wrząca, Zagórki, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Kczewo i Dobrzęcino.

***

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

do góry