Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Konferencja pn. „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi w rejonie miasta Słupska” za namistrzalkaStrona główna

Konferencja pn. „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi w rejonie miasta Słupska” za nami

02.12.2013

28 listopada w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja pn. „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi w rejonie miasta Słupska”. Debata została zorganizowana przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku oraz „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

– Gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi nie da się rozwiązać prostymi metodami. Potrzebne są działania systemowe, pozwalające w perspektywie kilku lat wypracować odpowiedni model zarządzania zlewniowego. Konieczne jest zaangażowanie i współpraca wielu instytucji oraz uzyskanie akceptacji społecznej dla przyjętych kierunków działania – podkreślali organizatorzy konferencji.

Na konferencję zostali zaproszeni m.in.: radni Rady Miejskiej w Słupsku, przedstawiciele Pomorskiego Urządu Marszałkowskiego, radni wojewódzcy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, przedstawiciele meteorologii, Naczelna Organizacja Techniczna, przedstawiciele lokalnych uczelni, wydziały branżowe lokalnych urzędów i starostwa, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku, Państwowa Straż Pożarna, zarządzanie kryzysowe, przedstawiciele ościennych gmin, drogowcy, urbaniści i projektanci, spółdzielnie i duże wspólnoty, zainteresowani mieszkańcy, lokalne przedsiębiorstwa kanalizacyjne, media.

Ponad 80 przybyłych gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk.

Następnie zaproszeni prelegenci przedstawili prezentacje, które poruszały podstawowe aspekty omawianej problematyki (poniższe prezentacje opublikowane zostały jako pliki PDF):

1. Funkcjonowania systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Słupska – „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
2. Aspekty prawne gospodarowania wodami opadowymi – Kancelaria Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy – Poznań
3. Strefy zagrożeń podtopieniami i zalaniami – Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
4. Aspekty środowiskowe związane z wodami opadowymi i roztopowymi – Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku
5. Przykłady rozwiązań technicznych w gospodarce wodami opadowymi – „Ekobudex” sp. z o.o. w Gdańsku
6. Rekomendacje organizacyjno-prawne w gospodarce wodami opadowymi w Polsce – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
7. Rozwiązania systemowe w mieście Piła – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile
8. Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
9. Propozycje rozwiązań technicznych w zlewni kolektora Nr IX – „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., Zarząd Infrastruktury Miejskiej

– Za nami pierwszy, bardzo ważny krok w kierunku wypracowania kierunku działań systemowych i ich wdrożenia w gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi dla miasta i rejonu słupskiego. Jest to krok, przed którym dopiero stoi większość miast w kraju – mówi Andrzej Wójtowicz, Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. – Oczywiście teraz jest czas na kolejne, intensywne działania z udziałem między innymi decydentów, projektantów czy urbanistów. A podkreślić należy, że po prostu nas wszystkich nie stać na zwłokę.

do góry