Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Uzgodnienie Projektu Budowlanego - Gmina SłupskstrzalkaPrzyłączenie do siecistrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Uzgodnienie Projektu Budowlanego – Gmina Słupsk

Wystąpienie o uzgodnienie Projektu Budowlanego sieci/przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Co należy zrobić:

 • wypełnić pisemne zlecenie o uzgodnienie Projektu Budowlanego – zlecenie
 • złożyć Projekt Budowlany w trzech jednakowych egzemplarzach

Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydawane jest w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do spółki.

Uzgodnienie Projektu Budowlanego  jest bezplatne.

 Projekt Budowlany winien zawierać następujące dokumenty:

Część opisowa:

 1. Opis techniczny.
 2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci  wydane przez spółkę „Wodociągi Słupsk”.
 3. Decyzję Zarządcy Drogi w sprawie uzgodnienia trasy projektowanego uzbrojenia.
 4. Uzgodnienia z gestorami sieci tj. branżą gazowniczą, energetyczną, telekomunikacyjną, ciepłowniczą i telewizji kablowych lub zamiennie opinię i protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Urzędu (ZUDP).
 5. Inne wymagane Prawem Budowlanym oraz innymi przepisami dokumenty, w zależności od charakterystyki dokumentacji projektowej.

Część rysunkowa:

 1. Mapę zasadniczą z zaznaczoną trasa projektowanego uzbrojenia.
 2. Profil projektowanego uzbrojenia.
 3. Rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego.
 4. Rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.
 5. Ewentualne inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa projektowanego uzbrojenia.

Kontakt:

Sekcja Dokumentacji i Analiz
tel. 59 841 83 38, 59 841 83 37
e-mail: sekcjadokumentacji@wodociagi.slupsk.pl