Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Uzgodnienie Projektu Budowlanego - Miasto Słupsk i Gmina KobylnicastrzalkaPrzyłączenie do siecistrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Uzgodnienie Projektu Budowlanego – Miasto Słupsk i Gmina Kobylnica

Wystąpienie o uzgodnienie Projektu Budowlanego sieci/przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Co należy zrobić:

 • wypełnić pisemne zlecenie o uzgodnienie Projektu Budowlanego – Zlecenie
 • złożyć Projekt Budowlany w trzech jednakowych egzemplarzach

Uzgodnienie Projektu Budowlanego jest odpłatne według cennika – Cennik usług technicznych związanych z rozbudową infrastruktury. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Przedsiębiorstwo i winna być zapłacona przy odbiorze dokumentów.

Pobierz – Cennik usług dodatkowych w całości

Projekt Budowlany winien zawierać następujące dokumenty:

Część opisowa:

Opis techniczny.

 1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci  wydane przez spółkę „Wodociągi Słupsk”.
 2. Decyzję Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku (ZDM) w sprawie uzgodnienia trasy projektowanego uzbrojenia.
 3. Uzgodnienia z gestorami sieci tj. branżą gazowniczą, energetyczną, telekomunikacyjną, ciepłowniczą i telewizji kablowych lub zamiennie opinię i protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Urzędu Miejskiego w Słupsku (ZUDP).
 4. Inne wymagane Prawem Budowlanym oraz innymi przepisami dokumenty, w zależności od charakterystyki dokumentacji projektowej.

Część rysunkowa:

 1. Mapę zasadniczą z zaznaczoną trasa projektowanego uzbrojenia.
 2. Profil projektowanego uzbrojenia.
 3. Rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego
 4. Rysunek szczegółowy rozrysowanego podejścia wodomierzowego.
 5. Rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.
 6. Ewentualne inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa projektowanego uzbrojenia

 

Kontakt:

Sekcja Dokumentacji i Analiz
tel. 59 841 83 38, 59 841 83 37
e-mail: sekcjadokumentacji@wodociagi.slupsk.pl

do góry