Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ekspertyza wodomierzastrzalkaWodomierze głównestrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Ekspertyza wodomierza

Jeśli prawidłowość działania wodomierza budzi wątpliwości, Przedsiębiorstwo na wniosek odbiorcy usług występuje o urzędowe sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza.

Formularz do pobrania – Ekspertyza wodomierza

W przypadku, gdy sprawdzenie działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych zastrzeżeń, koszty przeprowadzenia badania wodomierza sprawdzenia pokrywa odbiorca usług.

Sposób określenia ilości wody w przypadku nieprawidłowego działania wodomierza reguluje § 18 Rozp. Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

 Dodatkowe wyjaśnienia :

 Sekcja wodomierzy
tel. 59 84 18 356 lub 603 951 516