Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

"Inwestycja z aneksem"strzalkaStrona główna

„Inwestycja z aneksem”

28.08.2006

„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”

źródło: „Głos Pomorza” – 28 sierpnia 2006 rok

Inwestycja z aneksem

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. – jako beneficjent środków z unijnego Funduszu Spójności – rozstrzygają kolejne przetargi związane z realizacją „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. Przez miasto Słupsk oraz gminy wiejskie Słupsk i Kobylnicę podpisany został aneks do Porozumienia Międzygminnego

Przypomnijmy, że w 2002 r. miasto Słupsk oraz dwie sąsiednie gminy postanowiły walczyć o unijne środki na uporządkowanie gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w wodę pitną o jakości zgodnej z wymaganiami Unii Europejskiej. W lipcu 2004 r. samorządy podpisały Porozumienie Międzygminne w tej sprawie. „Wodociągom” przypadła rola realizatora „Programu”. Za pieniądze unijne (70 proc. wartości inwestycji – ok. 13,7 mln euro) oraz „Wodociągów Słupsk” (30 proc.) ma zostać zbudowana w Słupsku stacja uzdatniania wody, nowy system transportu ścieków na oczyszczalnię, zmodernizowana oczyszczalnia oraz ma nastąpić rozdział sieci ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. Z kolei w gminach wiejskich ma zostać zbudowanych ponad 146 km kanalizacji ściekowej.

We wnioskach z kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (czerwiec 2005) w „Wodociągach” znalazł się zapis, iż konieczne jest podpisanie dokumentów jednoznacznie określających uregulowania formalno-prawne pomiędzy miastem Słupsk oraz gminami Kobylnica i Słupsk. Wyznaczony został na to czas – koniec 2005 roku. We wrześniu ub.r. „Wodociągi” podpisały z NFOŚiGW Umowę o dofinansowanie projektu – również w niej znalazł się zapis warunkujący wypłatę unijnych środków podpisaniem wymaganych dokumentów. Dopiero pod koniec czerwca br. aneks do Porozumienia Międzygminnego został uchwalony przez Radę Miejską w Słupsku. Na początku sierpnia w „Wodociągach” została przeprowadzona kontrola przez eksperta NFOŚiGW – w związku z warunkami zawartymi w wynikach kontroli z czerwca 2005 r. oraz Umowie o dofinansowanie. Kontrola w kwestii realizacji projektu przez beneficjenta nie wniosła zastrzeżeń. W sierpniu aneks do Porozumienia Międzygminnego został uchwalony przez Rady Gmin Kobylnicy i Słupska. Dokumenty podpisali już prezydent oraz wójtowie. Zostaną one jeszcze zweryfikowane w Warszawie.

„Wodociągi Słupsk” systematycznie realizują projekt. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę głównego kolektora ściekowego oraz sieci sanitarnej w Słupsku, a ostatnio (17 sierpnia br.) na budowę stacji uzdatniania wody. W toku są kolejne procedury przetargowe.