Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

"Inwestycja na roboczo"strzalkaStrona główna

„Inwestycja na roboczo”

21.11.2006

źródło: „Rzeczpospolita” – 21 listopada 2006 rok

W Słupsku rozpoczynają się pierwsze roboty ziemne wynikające z realizacji „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. Program współfinansowany jest ze środków unijnego Funduszu Spójności i przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” obejmuje teren trzech sąsiednich samorządów: miasta Słupska oraz gmin wiejskich Słupsk i Kobylnica.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej do końca 2009 roku – kiedy nastąpi zakończenie inwestycji i rozliczenie z Brukselą – planuje się w Słupsku:

  • zmodernizować i rozbudować oczyszczalnię ścieków
  • zbudować nowy system głównego transportu ścieków na oczyszczalnię
  • zbudować stację uzdatniania wody
  • uporządkować sieć kanalizacyjną (rozdział sieci ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną).

Natomiast na terenie gmin wiejskich ma zostać rozbudowana kanalizacja ściekowa. 

Dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności na „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” stanowi 70 procent niezbędnych środków (tj. około 13,7 miliona euro).

„Wodociągi Słupsk” – jako beneficjent środków unijnych – są w trakcie realizacji procedury przetargowej. Na większą część realizacji inwestycji w ramach „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” zostały już podpisane umowy z wykonawcami. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na ostatni z kontraktów – rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminach wiejskich.

Aktualnie rozpoczynają się roboty ziemne, stanowiące zakres umowy obejmującej budowę kanalizacji ściekowej w Słupsku. Wykonawcą prac jest Hydrobudowa Włocławek S.A. Pracownicy tej firmy przystąpili właśnie do prac przy budowie kanalizacji na ulicach Cecorskiej, Legnickiej i Chocimskiej. W następnej kolejności prace prowadzone będą na ul. Sułkowskiego i Pułaskiego, a na koniec – w dzielnicy Podgrodzie I (ul. Partyzantów i Kilińskiego) oraz ulicy Borchardta.

Na początku przyszłego roku rozpoczną się prace budowlane pozostałych zadań objętych „Programem gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”.