Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ostatnie akcenty „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”strzalkaStrona główna

Ostatnie akcenty „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”

20.12.2013

Dobiegł końca etap rozliczania Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W lipcu br. Komisja Europejska po zweryfikowaniu złożonej przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., Beneficjenta pomocy, dokumentacji rozliczeniowej Projektu FS zatwierdziła ostatecznie Raport Końcowy z realizacji przedsięwzięcia. Konsekwencją pozytywnej oceny raportu jest rozliczenie Projektu i przekazanie przez Komisję Europejska płatności końcowej w wysokości 1.097.432,56 euro, którą Spółka otrzymała 11 października.

Natomiast 18 grudnia Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. Andrzej Wójtowicz z rąk Macieja Kazienko – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymał decyzję o umorzeniu z dniem 28 listopada br. części pożyczki. A jest to kwota niebagatelna, bo 799.760,00 zł (równowartość 190.473,47 euro).

Wniosek w tej sprawie złożyły „Wodociągi Słupsk”. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Gdańsku podjęła przychylną uchwałę podkreślając, że zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku” (realizowane w ramach „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”) zostało zrealizowane i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym, a ponadto osiągnięty został efekt ekologiczny.