Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Realizacja kontraktu „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni”strzalkaStrona główna

Realizacja kontraktu „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni”

16.12.2014

Zakończono prace związane z wykopem i wykonaniem konstrukcji dna fundamentów następujących obiektów:

  • zbiornika osadów niepasteryzowanych „ZON
  • zbiornika odcieków brudnych „ZOB”
  • reaktora biologicznego dla odcieków „RBO”
  • pompowni osadów i odcieków brudnych „POB”
  • stacji operacyjnej reaktora „SOR”.

Zespół powyższych obiektów tworzy układ do podczyszczania odcieków z odwadniania osadu przefermentowanego (nazywanych także odciekami brudnymi), którego głównym zadaniem jest usunięcie azotu z odcieków. Obecnie na powyższych obiektach trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowych ścian oraz ich izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

Trwają prace związane z budową zamkniętej komory fermentacyjnej ZKF nr 4. Będzie to komora bardzo podobna funkcjonalnie i konstrukcyjnie do istniejącej komory ZKF nr 3. ZKF nr 4 służyć będzie do fermentacji mezofilowej osadów generowanych w słupskiej oczyszczalni w wyniku procesów oczyszczania ścieków oraz nieustabilizowanych osadów dowożonych spoza oczyszczalni.

Wykonano także rozbiórkę czterech skrajnych poletek (POL nr 52) do składowania osadu po stronie zachodniej oczyszczalni w związku z lokalizacją stacji operacyjnej reaktora SOR oraz dróg dojazdowych. Ponadto w dwóch kolejnych kwaterach istniejących poletek, w celu przywrócenia ich funkcji, wykonano remont utwardzenia nawierzchni – na miejsce magazynowe i stanowisko dla sita elektrycznego do przesiewania kompostu o wymiarach 20 x 33 m. Nawierzchnię remontowanych poletek wykonano z płyt drogowych JOMB, wykorzystując w pierwszej kolejności elementy uzyskane z rozbiórki istniejących poletek nadające się do ponownego wbudowania.

Zrealizowano również część robót elektrycznych związanych z ułożeniem linii kablowych, wykonano linie kablowe z RGNN do RS3, RS1, RS7 oraz linie kablowe z RS6 do RS7.

Stopień zaawansowania robót na koniec listopada br. wyniósł 13%.

Melbud_1 Melbud_2