Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Pozyskaliśmy 17,7 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na nowe zadania!strzalkaStrona główna

Pozyskaliśmy 17,7 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na nowe zadania!

22.12.2017

14 grudnia 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej”. Beneficjentem projektu są Wodociągi Słupsk sp. z o.o. , a Partnerem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest Gmina Słupsk. To już kolejne wspólne przedsięwzięcie, które pozwoli na transfer środków na realizację ważnych społecznie inwestycji nie tylko na terenach Miasta Słupska, ale również na terenie Gminy. Model ten pozwala na zintegrowanie wspólnych działań i wyraźne efekty synergiczne budowania skonsolidowanego i efektywnego systemu wodno-kanalizacyjnego w całej aglomeracji słupskiej, bez ograniczenia lokalnymi partykularyzmami.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 17 715 690,80 zł, a planowany koszt brutto realizacji projektu wynosi 34 581 73,73 zł. W skład projektu wchodzi 45 zadań, z czego 36 to przedsięwzięcia inwestycyjne, a pozostałe to zakupy inwestycyjne (maszyny, sprzęt specjalistyczny, oprogramowanie, itp.) oraz projekty dotyczące zarządzania i promocji.  Realizacja 8 zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk będzie nadzorowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, natomiast pozostałe zadania wraz z koordynacją całości projektu, zarządzaniem i rozliczaniem będą po stronie Wodociągów.  

Poza wieloma zadaniami o charakterze typowo sieciowym motywem przewodnim projektu są działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz lepsze zagospodarowanie substancji odżywczych. Zadania te wpisują się w ideę gospodarki w obiegu zamkniętym bazując na potencjale energetycznym i nawozowym zawartym w ściekach i odpadach. Spółka wykorzystuje już istniejące instalacje zwiększając ich wydajność i efektywność w zakresie produkcji biogazu oraz energii elektrycznej i cieplnej z kogeneracji.

Są również zadania zmniejszające energochłonność, m.in. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii jak np. proces deamonifikacji do redukcji azotu w tzw. ciągu bocznym oraz poprzez zmianę niektórych maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne. Jest to kontynuacja działań w kierunku poprawy bilansu energetycznego w gospodarce wodno-ściekowej w regionie  oraz większej produkcji własnej „czystej” energii z OZE, która będzie mogła być wykorzystana  również w innych projektach (m.in. Słupski Klaster Bioenergetyczny).

Wśród postawionych celów jest także ciągłe doskonalenie procesu zmniejszenia oddziaływania odorowego. Dzięki hermetyzacji, biofitracji i  adsorpcji na węglu aktywnym w większym stopniu będzie można zorganizować i kontrolować emisję gazów złowonnych zarówno z oczyszczalni, jak i na sieci kanalizacyjnej.

W Gminie Kobylnica wdrażany jest system poprawiający bezpieczeństwo funkcjonowania istniejącej ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączone jest blisko 2 tys. przepompowni przydomowych. Bezpieczna eksploatacja tego systemu wymaga inteligentnego sterowania, na zasadach zbliżonych do zarządzania siecią wodociągową oraz stworzenia alternatywnych możliwości tłoczenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Słupsku.

Inwestycje dotyczą również rozwoju systemu informacji przestrzennej umożliwiając lepsze zarządzanie sieciami, których łączna długość wynosi już blisko 900 km. Współczesny operator coraz częściej przyjedzie na awarię lub serwis z aplikacjami na tablecie niż z wieloma arkuszami map i dokumentacji. Będziemy rozbudowywać system strefowego zasilania, kontroli przepływów i wycieków oraz szybkiego powiadamiania i reakcji. Chcemy wiedzieć o awariach prędzej, niż je będzie można zauważyć oraz lepiej zarządzać strategicznym majątkiem, którego wartość brutto już obecnie przekracza 350 mln zł.

Te ambitne zadania są kontynuacją działań Spółki w kierunku budowy nowoczesnego i efektywnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, spełniającego oczekiwania odbiorców  naszych usług przy akceptowalnym poziomie taryf. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają z optymizmem patrzyć na fazę realizacji i rozliczenia tego projektu. Wszystkie zrealizowane projekty z dofinansowaniem zostały zweryfikowane bez żadnych korekt finansowych, a założone cele pokrywały się z osiągniętymi wskaźnikami. Bardzo wysoki ranking projektu w ocenie ekspertów NFOŚiGW jest efektem kompetencji doświadczonego zespołu przygotowującego aplikację i dobrej współpracy partnerów projektu.

Dzięki środkom z Funduszy Europejskich wzrośnie standard usług wodociągowo-kanalizacyjnych, poprawią się też warunki środowiskowe w regionie bez nadmiernego obciążenia taryf.

do góry