Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica” ukończona.strzalkaStrona główna

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica” ukończona.

25.01.2019

Na terenie Gminy Kobylnica, w miejscowościach Wrząca i Bzowo zakończono prace w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w ramach którego wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z podłączeniami odbiorców oraz lokalnymi oczyszczalniami ścieków.

W miejscowości Bzowo wybudowano ok. 1,7 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz   ok. 1,6 km sieci kanalizacyjnej  wraz z przyłączami.

Prace na terenie miejscowości Bzowo zostały zakończone w następujących terminach:
a/ sieci wodociągowa i kanalizacyjna – 08/2018
b/ Lokalna Oczyszczalnia Ścieków – 10/2018

Mieszkańcy tej miejscowości zostali przyłączeni do nowych sieci, co umożliwiło wyłączenie z eksploatacji funkcjonujących do tej pory zbiorników bezodpływowych. LOŚ  w Bzowie została uruchomiona i pracuje oczyszczając ścieki do wymaganych parametrów, przed odprowadzeniem ich do odbiornika. System funkcjonuje bez problemów, zapewniając bezpieczeństwo środowiska i podnosząc komfort dla użytkowników.


Lokalna oczyszczalnia ścieków w Bzowie

W miejscowości Wrząca wybudowano ok. 4,1 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami  oraz   ok. 6,0 km sieci kanalizacyjnej  wraz z przyłączami.

Prace na terenie miejscowości Wrząca zostały zakończone w następujących terminach:
a/ sieci wodociągowa i kanalizacyjna – 12/2018
b/ Lokalna Oczyszczalnia Ścieków – 10/2018

Podobnie jak w Bzowie, objęte projektem nieruchomości w miejscowości Wrząca zostały przyłączone do nowych sieci, co umożliwiło wyłączenie z eksploatacji funkcjonujących do tej pory zbiorników bezodpływowych. Prowadzone są jeszcze ostatnie prace porządkowe na terenie nieruchomości przyłączanych do sieci, jednakże LOŚ została uruchomiona i również efektywnie pracuje oczyszczając ścieki do wymaganych parametrów. Eksploatacją wybudowanych sieci oraz LOŚ zajmują się już służby eksploatacyjne Spółki „Wodociągi Słupsk”, które będą odpowiedzialne za ich utrzymanie i zapewnienie świadczenia ciągłości usług dla mieszkańców.


Lokalna oczyszczalnia ścieków we Wrzącej.