Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Inwestycja w Płaszewie to dalszy ciąg przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy Kobylnica w ramach projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku.strzalkaStrona główna

Inwestycja w Płaszewie to dalszy ciąg przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy Kobylnica w ramach projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

21.04.2020

Idąc za ciosem i kierując się zasadą działania na rzecz lokalnej społeczności oraz dla poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, Spółka „Wodociągi Słupsk” podjęła w uzgodnieniu z władzami Gminy Kobylnica, realizację kolejnej inwestycji w gminie, obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniem do niej mieszkańców Płaszewa. Zwiększyliśmy jednoczenie o to przedsięwzięcie zakres rzeczowy projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca, Bzowo i Płaszewo w gminie Kobylnica”.

Zakres inwestycji to budowa sieci kanalizacyjnej o długości około 1,87 km i podłączenie do niej nieruchomości w tej miejscowości. Jej realizacja przyczyni się do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców doprowadzając je do poziomu dostępnego dla pozostałych mieszkańców gminy. Pozwoli wyłączyć z eksploatacji zbiorczy i przydomowe zbiorniki bezodpływowe w Płaszewie optymalizując dotychczasowe koszty obsługi usług asenizacyjnych. Gmina Kobylnica, w ramach dotychczas realizowanych przez siebie inwestycji wybudowała Lokalną Oczyszczalnię Ścieków w miejscowości Płaszewo, do której trafiają już ścieki z całego Płaszewa, poprzez wybudowaną na rzecz „Wodociągów Słupsk” sieć kanalizacyjną. Prace na rzecz Spółki realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Wiesław Wójcik z siedzibą w Lęborku przy ul. Pionierów 10. Planowane zakończenie robót to koniec kwietnia 2020 r. Pomimo utrudnień i niedogodności przy budowie realizacja prac przebiegała w miarę sprawnie, dzięki ścisłej i stałej współpracy Pani Sołtys, mieszkańców, Wykonawcy, pracowników Gminy Kobylnica oraz nadzoru Spółki. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w formie dotacji oraz pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w Gdańsku Spółka efektywniej realizuje niezbędne inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kobylnica.

Obecnie budowana się znajduje się w końcowej fazie realizacji. Zakończenie prac w ramach realizowanego w Płaszewie przedsięwzięcia planowane jest na koniec kwietnia b.r.