Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

O projekcie NOAH w zeszytach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie"strzalkaStrona główna

O projekcie NOAH w zeszytach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

15.09.2020

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w swoim miesięczniku nr 7 z lipca 2020r. opublikowała artykuł opracowany wspólnie z pozostałymi polskimi partnerami projektu NOAH, tj, Politechniką Gdańską oraz Spółką „Wodociągi Słupsk” dotyczący realizowanego projektu NOAH pt.: „Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi  wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich”. Szerszej grupie czytelników przybliżono w ten sposób problem związany z zanieczyszczeniami niesionymi przez wody opadowe, który jest bardzo istotny i niezbędny do pilnego rozwiązania, głównie na terenach zurbanizowanych. Dlatego też właśnie realizacja takich projektów jak NOAH, wychodząc naprzeciw problemom związanym z „deszczówką”, ma dopomóc miastom regionu Morza Bałtyckiego zaznajomić się z tą problematyką i wypracować narzędzia, które pomogą w poprawie planowania przestrzennego i eksploatacji istniejącego systemu odwadniania miast.  Wspólne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w celu uniknięcia pogorszenia jakości wody Bałtyku spowodowanego spływem nieoczyszczonych wód opadowych i ścieków z kanalizacji ogólnospławnej jest głównym celem projektu NOAH. Przebudowa i likwidacja wszystkich systemów kanalizacji ogólnospławnej w miastach zlewni Morza Bałtyckiego jest oczywiście nierealistyczna, dlatego w projekcie tym wykorzystuje się zarówno pasywne, jak i aktywne metody, takie jak holistyczne planowanie urbanistyczne, kontrola systemów odwadniania miast w czasie rzeczywistym oraz budowanie świadomości zainteresowanych stron.

Prowadzenie modelowania i analiz w ramach projektu NOAH ma doprowadzić do wypracowania skutecznych metod redukcji zrzutów z przelewów kanalizacji ogólnospławnej. Metody te mają być proste w powielaniu w innych miastach. Dlatego też pamiętajmy, że mimo iż problem przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na zmiany klimatu i charakterystyki opadów, jedynie wspólnymi siłami możemy ograniczyć jego długofalowe skutki.