Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Energetyczne wyzwania samorządówstrzalkaStrona główna

Energetyczne wyzwania samorządów

29.06.2022

 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. były gospodarzem dwudniowej konferencji, która odbyła się w dniach 23-24.06.2022 r.,  mającej na celu podsumowanie zrealizowanych w latach 2014-2022 inwestycji, współfinansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi m.in. z Unii Europejskiej. W drugim dniu konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia i technologie, które były przedmiotem projektu: „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska” – dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020.

Projekt ten został zrealizowany przez słupskie Wodociągi   w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego i  ma na celu rozwój lokalnego modelu energetyki rozproszonej, w ramach której lokalne przedsiębiorstwa i społeczności energetyczne powinny w jak najszerszym zakresie przechodzić z pozycji „przemysłowego odbiorcy energii” do pozycji ,,autoproducenta przemysłowego” lub prosumenta biznesowego. Projekt oparty na skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu oraz wykorzystaniu ciepła odpadowego jest elementem stymulującym rozwój lokalnej energetyki, wytwarzania i dystrybucji energii, podnosi efektywność systemu ciepłowniczego miasta Słupska, zmniejsza emisyjność produkcji energii i korzystnie wpływa na koszty usług komunalnych w regionie. Rozproszenie źródeł wytwórczych poprawia sprawność przesyłu ciepła, wprowadza element konkurencyjności i lepsze wykorzystanie potencjału energetycznego.

Podkreślić należy, iż jako „Wodociągi Słupsk” od kilku lat w ramach inicjatyw Słupskiego Klastra Bioenergetycznego budujemy  w Słupsku społeczność energetyczną OZE, m.in.  zdefiniowaną w RED II. Wykorzystujemy potencjały energetyczne infrastruktury komunalnej oraz lokalnych źródeł OZE. Przygotowujemy się do nowych wyzwań i chcemy dalej korzystać ze środków planu odbudowy dla Europy. Spotkanie w Słupsku było okazją do zaprezentowania naszej ścieżki dojścia do priorytetów rozwojowych uwzględnionych praktycznie we wszystkich dokumentach strategicznych UE.

Ta dwudniowa  konferencja była okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń  branżystów, zarówno z zakresu gospodarki ściekowej, energetycznej jak i wodnej. Zaprezentowano m.in.: zastosowane w słupskiej oczyszczalni ścieków alternatywne możliwości odzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, uzyskane m.in. dzięki realizowanym przez Spółkę inwestycjom w infrastrukturę energetyczną.

Zwieńczeniem konferencji była wizyta w terenie, przedmiotem zwiedzania była słupska oczyszczalnia ścieków i cieszyła się ona  dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Prezentacje poszczególnych prelegentów znajdują się pod linkiem: https://www.wodociagi.slupsk.pl/2022/06/28/podsumowanie-konferencji-organizowanej-w-dniach-23-24-06-2022/