ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA „WODOCIĄGÓW SŁUPSK” Sp. z o.o.
(badanie prowadzone w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania)

Niniejsze badanie satysfakcji klienta jest anonimowe i prowadzone metodą ankietyzacji pisemnej. Kwestionariusze ankiety dostępne są dla klientów w wersji papierowej lub w formie elektronicznej w następujących miejscach:

Jakość świadczonych usług

 • Czy Pani/Pana zdaniem zapach i smak dostarczanej wody jest odpowiedni?
 • Czy utrzymywane jest odpowiednie ciśnienie wody?
 • Czy sposób powiadamiania o planowych przerwach w dostawie wody jest skuteczny?
 • Czy sposób powiadamiania o awariach i związanych z tym problemach w dostawie wody jest skuteczny?
 • Czy zadowalający jest system odbioru ścieków?
 • Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy „Wodociągów Słupsk” wystarczająco szybko usuwają awarie?
 • Czy Pani/Pana zdaniem miejsce usuwania awarii przez pracowników firmy "Wodociągi Słupsk" jest właściwie zabezpieczone i nie stwarza zagrożenia dla osób dorosłych, dzieci, zwierząt, poruszających się pojazdów itp. ?

Obsługa klienta

 • Czy pracownicy „Wodociągów Słupsk” z Biura Obsługi Klienta, z którymi miał/a Pan/i kontakt byli uprzejmi i życzliwi?
 • Czy pracownicy „Wodociągów Słupsk” z Biura Obsługi Klienta, z którymi miał/a Pan/i kontakt wykazali się wiedzą i kompetencją?
 • Czy pracownicy „Wodociągów Słupsk” z Biura Obsługi Klienta, z którymi miał/a Pan/i kontakt pomogli załatwić sprawę, bądź udzielili pomocnych wskazówek?
 • Czy Pani/Pana zdaniem czas załatwiania sprawy w „Wodociągach Słupsk” jest zadowalający?
 • Czy uważa Pani/Pan, że „Wodociągi Słupsk” są przyjazne dla Klienta?

Pozostałe uwagi i spostrzeżenia