Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zamówienie na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków SłupskustrzalkaStrona główna

Zamówienie na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku

01.03.2011

Zamówienie sektorowe o wartości poniżej 387.000 euro prowadzone w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do negocjacji Zamawiający zaprosi wybranych przez siebie Oferentów, którzy złożą w terminie oferty wstępne, spełniające warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru ofert do dalszych negocjacji.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa instalacji uzdatniania biogazu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73, wraz z montażem. Instalacja ma zapewnić odpowiednie, wymagane parametry biogazu dla prawidłowego funkcjonowania działających w oczyszczalni agregatów kogeneracyjnych i kotłów gazowych. Projekt i budowa niezbędnej infrastruktury umożliwiającej montaż instalacji (płyta fundamentowa, rurociągi biogazowe, zasilanie energetyczne, przewody sterownicze i sygnalizacyjne) zostaną wykonane przez Zamawiającego na podstawie wytycznych otrzymanych od Wykonawcy zgodnie z warunkami zamówienia.

Ofertę wstępną należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 (Budynek A, sekretariat) do dnia 10.03.2011r. do godz. 13.00. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego wraz z podaniem nazwy i adresu Oferenta oraz opisać następująco: „Oferta wstępna na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem”.

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz otrzymania warunków zamówienia prosimy o kontakt:

  • sprawy formalne – Donata Feszak – tel. (59) 841 83 93, d.feszak@wodociagi.slupsk.pl
  • sprawy techniczne – Andrzej Sautycz – tel. (59) 841 83 10, a.sautycz@wodociagi.slupsk.pl
do góry