Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Podsumowanie konferencji pt. „Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Słupska i wybranych obszarów Powiatu Słupskiego”strzalkaStrona główna

Podsumowanie konferencji pt. „Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Słupska i wybranych obszarów Powiatu Słupskiego”

07.05.2013

Screenshot_1

 

26 kwietnia w sali konferencyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 odbyła się konferencja naukowo-techniczna promująca podnoszenie jakości świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę pt. „Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Słupska i wybranych obszarów Powiatu Słupskiego”. Hasło dnia brzmiało: „Woda najważniejszym produktem żywnościowym”.

Organizatorami konferencji byli: „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. i Akademia Pomorska w Słupsku. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Maciej Kobyliński – Prezydent Miasta Słupska oraz Sławomir Ziemianowicz – Starosta Powiatu Słupskiego. Konferencję otworzyli: Andrzej Kaczmarczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, prof. Zbigniew Osadowski – Prorektor ds. Programów Europejskich i Kontaktów z Gospodarką Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

W konferencji wzięło udział około 90 zaproszonych gości, m.in. przedstawiciele jednostek samorządowych – Urzędu Miejskiego w Słupsku, Starostwa Powiatowego w Słupsku, Urzędów Gmin Słupsk, Kobylnica i Ustka; przedstawiciele wszystkich szczebli Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkiego i Powiatowego; przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Słupsku; przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan.; zarządcy słupskich nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych; właściciele firm wykonujących instalacje wod-kan.

Gośćmi specjalnymi konferencji były ekspertki Departamentu Bezpieczeństwa Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego – dr Bogna Wichrowska oraz mgr inż. Barbara Mulik. Barbara Mulik wygłosiła trzy referaty, dotyczące zarządzania bezpieczeństwem wody od ujęcia do kranu, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji wewnętrznych oraz metodyk sporządzania planów bezpieczeństwa. Swoje wystąpienie oparła na hasłach przewodnich: „Przedsiębiorstwa wodociągowe zajmujące się produkcją i dystrybucją wody powinny posiadać systemy jakości gwarantujące bezpieczeństwo zdrowotne wody, np. tzw. Plany Bezpieczeństwa Wodnego czy HACCP” oraz „Bezpieczeństwo zdrowotne wody jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, wymagającym działań i nadzoru kilku resortów”.

Obrady zostały podzielone na trzy panele. W ramach pierwszego panelu, poświęconego zagrożeniom bezpieczeństwa wody, uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów dotyczących m.in.:

  • bezpieczeństwa wody w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń, który wygłosił adiunkt Katedry Bezpieczeństwa Narodowego dr Andrzej Urbanek;
  • prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa wody w świetle przepisów UE i uregulowań krajowych oraz monitoringu bezpieczeństwa wody prowadzonego przez PSSE w Słupsku, przedstawionych przez dyrektora Włodzimierza Sławnego oraz zastępcę dyrektora Henrykę Kisiel z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku;
  • procedur działania w sytuacjach kryzysowych dla miasta Słupska, zaprezentowanych przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku Leszka Szwedę.

W trakcie drugiego panelu na temat bezpieczeństwa w rejonie działania Spółki „Wodociągi Słupsk” poruszono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę miasta Słupska – kierownik Działu Produkcji Wody „Wodociągi Słupsk” Krzysztof Mosakowski przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienia związane z produkcją wody oraz z procesami jej uzdatniania. Podkreślił, że technologia uzdatniania wody w Słupsku jest bezreagentowa oraz nie ma konieczności jej chlorowania. Jakość wody jest systematycznie kontrolowana przez akredytowane laboratorium Spółki „Wodociągi Słupsk”;
  • ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa wody – kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Słupsku Józef Pawluk omówił różne metody prowadzenia analizy ryzyka;
  • zidentyfikowanych zagrożeń w zbiorowym systemie zaopatrzenia w wodę w Słupsku oraz oceny ryzyka – mistrz Działu Produkcji Wody „Wodociągów Słupsk” Piotr Czerwczak przedstawił wszystkie zidentyfikowane zagrożenia w łańcuchu zaopatrzenia w wodę dla miasta Słupska oraz propozycję szacowania ryzyka dla tych zagrożeń.

Trzeci panel obrad dotyczył metodyk sporządzania planów bezpieczeństwa wody. Referaty wygłosili m.in.:

  • kierownik Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa Akademii Pomorskiej, dr inż. Adam Szulczewski, który mówił o metodyce sporządzania planu bezpieczeństwa wody. Zwrócił uwagę m.in. na to, iż ważnym elementem wdrożenia tego systemu jest prowadzenie działalności uświadamiającej odbiorców wody na temat procesów produkcji i dystrybucji wody oraz o wynikających z nich zagrożeń.
  • mistrz Działu Eksploatacji Sieci Wodociągowej Spółki „Wodociągi Słupsk” Krzysztof Kozłowski, uczestniczący przy usuwaniu awarii w mieście, który od strony praktycznej przedstawił problemy związane z tym zagadnieniem.

W wielu prezentacjach podkreślono fakt, że system zaopatrzenia w wodę jest bardzo złożony i wiele obszarów występuje poza możliwościami działania przedsiębiorstwa wodociągowego. W związku z tym konieczne jest podjęcie ściślejszej współpracy wszystkich zainteresowanych stron związanych z systemem zaopatrzenia w wodę – od ujęcia do kranu.

Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Słupsk’ Andrzej Wójtowicz podsumował przebieg konferencji. Przedstawił również proponowany harmonogram dalszych działach ujętych w czterech panelach dyskusyjnych, na których podjęte zostaną próby wypracowania nowego systemu zarządzania opartego na analizie i ocenie ryzyka. Efekty prowadzonych działań zostaną zaprezentowane w konferencji zamykającej, planowanej na koniec 2014 roku.

W trakcie konferencji i podczas przerw organizatorzy zachęcali do wyrabiania nawyku picia zimnej wody z kranu. Uczestnikom konferencji serwowana była słupska „kranówka” podawana w dzbankach. Dodatek mięty i cytryny zwiększył tylko wysokie walory smakowe słupskiej wody.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Gościom za przybycie i aktywny udział w konferencji. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłych warsztatach naukowo-technicznych poświęconych zagadnieniu bezpieczeństwa wody.

 Wybrane prezentacje do pobrania:

Akademia Pomorska – Plan bezpieczeństwa wody
Barbara Mulik – Metodyka sporządzania Planów Bezpieczeństwa Wodnego
Barbara Mulik – Techniczne aspekty w zarządzaniu
Barbara Mulik – Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym wody od ujęcia do kranu
Plan Bezpieczeństwa Wody w spółce „Wodociągi Słupsk” – proponowany monitoring
PSSE Słupsk – Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa wody
PSSE Słupsk – Ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa wody
Urząd Miejski w Słupsku – Bezpieczeństwo wody w sytuacjach kryzysowych
„Wodociągi Słupsk” – System zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miasta Słupska
„Wodociągi Słupsk” – Informacja na temat realizacji projektu i udział w nim podmiotów zewnętrznych
„Wodociągi Słupsk” – Zidentyfikowane zagrożenia w SZZW w Słupsku oraz ocena ryzyka

 

 

do góry