Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Podpisanie aneksu do umowy – rozszerzenie Projektu stało się faktem!strzalkaStrona główna

Podpisanie aneksu do umowy – rozszerzenie Projektu stało się faktem!

29.12.2014

23 grudnia siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”. Przypominamy, że Projekt realizowany jest w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I oś Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

W imieniu „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. aneks podpisali Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu i Alina Zimnicka – Członek Zarządu ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa, natomiast Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (będący Instytucją Wdrażającą) reprezentowała Prezes Zarządu Danuta Grodzicka-Kozak. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta Beata Maciejewska oraz Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier.

Aneks zawarty został w odpowiedzi na złożony przez Spółkę w czerwcu 2014 r. wniosek o zwiększenie zakresu rzeczowego poprzez wprowadzenie trzech nowych zadań, tj.:

1. Budowę tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska” (Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej z miejscowości Głobino do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Inwestycja jest niezbędna w celu odciążenia istniejącego układu kanalizacyjnego w centrum Miasta Słupska i odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Słupsk oraz ościennych obszarów miasta bezpośrednio do oczyszczalni).
2. Rozbudowę przepompowni ścieków przy ul. Borchardta wraz z przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków (Inwestycja realizowana w celu zwiększenia wydajności układu tłocznego do oczyszczalni, którego wydajność w okresach zwiększonych napływów ścieków jest niewystarczająca).
3. Budowę Stanowiska Opróżniania Wozów Asenizacyjnych – SOWA (Budowa stanowiska do opróżniania i mycia taboru asenizacyjnego wraz z odpowiednią separacją powstających w trakcie czyszczenia sieci kanalizacyjnej odpadów w postaci skratek i piasku, niezbędna jest w celu poprawy funkcjonowania punktu zlewnego ścieków i ich oczyszczania w fazie mechanicznego oczyszczania ścieków w piaskowniku).

W wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu zwiększeniu uległy:

  • planowany całkowity koszt realizacji Projektu brutto: z 23 968 533,50 PLN na 36 809 558,84 PLN (netto: z 19 520 000,00 PLN na 29 970 944,07 PLN)
  • kwota dofinansowania na realizację Projektu z 10 136 327,77 PLN na 15 569 204,00 PLN.
IMG_1695 IMG_1713
Na zdjęciu od lewej: Alina Zimnicka – Członek Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku, Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. Na zdjęciu od lewej: Alina Zimnicka – Członek Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku, Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp.z o.o., Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk, Beata Maciejewska -Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta, Danuta Drozd – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku, Andrzej Cyranowicz – Prezes Zarządu ZGK w Jezierzycach Sp. z o.o.