Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ring kanalizacyjny – informacja bieżąca o realizacjistrzalkaStrona główna

Ring kanalizacyjny – informacja bieżąca o realizacji

23.03.2015

Trwają prace związane z przygotowaniami do budowy tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej z miejscowości Głobino do oczyszczalni ścieków w Słupsku. I tak:

1. Zostały zakończone prace nad lokalizacją trasy sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. Lokalizacja została uzgodniona w Zespołach Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Rysunki odzwierciedlające przebieg sieci zamieszczone są poniżej jako załączniki.
2. Na końcowym etapie opracowania jest Projekt Budowlany, którego elementy są obecnie uzgadniane branżowo z Zarządcami dróg oraz PKP. Przewidywany termin złożenia wniosków o pozwolenie na budowę dla całego przedsięwzięcia przez Projektanta działającego na zlecenie Spółki to pierwsza dekada kwietnia br.
3. Spółka planuje rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla całego przedsięwzięcia w połowie kwietnia. Planowany okres składania ofert będzie wynosił 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia, dlatego informacje te podajemy wyprzedzająco, w celu umożliwienia zapoznania się potencjalnych Wykonawców z zakresem inwestycji i przygotowania się do złożenia ofert.
4. Wymagany termin na wykonanie prac to 31 grudnia 2015 r. – wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wykonanej infrastruktury.

Inwestycja jest niezbędna w celu odciążenia istniejącego układu kanalizacyjnego w centrum Miasta Słupska i odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Słupsk oraz ościennych obszarów miasta bezpośrednio do oczyszczalni.

Do pobrania:

– mapa przebiegu Ringu Kanalizacyjnego Słupska: 1, 2, 3, 4, 5, 6