Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zamierzenia inwestycyjne Spółki w plenerze i w sali konferencyjnejstrzalkaStrona główna

Zamierzenia inwestycyjne Spółki w plenerze i w sali konferencyjnej

10.11.2015

9 listopada w Centrum Edukacji Ekologicznej w Oczyszczalni ścieków w Słupsku odbył się warsztat-konferencja poświęcony zamierzeniom inwestycyjnym w rejonie słupskim, realizowanym i planowanym do realizacji przez „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

Na zaproszenie Zgromadzenia Wspólników Spółki w spotkaniu udział wzięli m.in. Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Krystian Szczepański – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Radomir Matczak – Dyrektor Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marzena Sobczak – Dyrektor Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk, Zdzisław Kołodziejski – Starosta Słupski, Jacenty Bąkiewicz – szef Delegatury w Słupsku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, radni Rady Miejskiej w Słupsku oraz Rady Gminy Kobylnica. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć przedstawicieli Zgromadzenia Wspólników Spółki – wiceprezydenta Słupska Marka Biernackiego oraz Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego.

Najpierw wszyscy zwiedzili Oczyszczalnię Ścieków, gdzie trwa realizacja projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”, współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawiona została prezentacja poświęcona wspomnianemu projektowi. Następnie Prezes Zarządu Spółki Andrzej Wójtowicz omówił specyfikę inwestycji wod.-kan., w szczególności związanych z odprowadzaniem ścieków oraz budową niewielkich, lokalnych oczyszczalni na terenach wiejskich, jak np. w Kczewie w Gminie Kobylnica. Prezes podkreślił, że „kilka z przygotowanych projektów ma charakter innowacyjny o dużej skali trudności i ambicji, wykraczający poza typowy charakter inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Jest to związane z realizacją strategii Spółki, która praktycznie wdraża holistyczny model rozwoju i zarządzania inwestycjami w celu stałej poprawy niezawodności i efektywności usług komunalnych – wykorzystując efekty synergii i skali”. – Komplementarne projekty są zadaniami trudnymi, wymagającymi niestandardowych metod budżetowania i organizacji procesów inwestycyjnych i operacyjnych. Jest wiele trudności formalnych, które wymagają dobrego rozpoznania – dodał Prezes.

W paneli eksperckim głos zabrali m.in. Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Krystian Szczepański – zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Proponujemy o zapoznanie się z prezentacjami ze spotkania: