Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Realizacja projektu solidnie rozpędzona!strzalkaStrona główna

Realizacja projektu solidnie rozpędzona!

10.04.2018

Na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Wrząca i Bzowo Spółka „Wodociągi Słupsk” realizuje przedsięwzięcie z zakresu gospodarki wodnej, w ramach którego budowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z podłączeniami odbiorców oraz lokalnymi oczyszczalniami ścieków w obu miejscowościach.

Według stanu na dzień 31 marca 2018 roku realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

1. Bzowo

Zakończono budowę sieci wodociągowej i podłączono wszystkich odbiorców do nowego wodociągu. Także budowa sieci kanalizacyjnej została zakończona, a do wykonania pozostało podłączenie do niej nieruchomości, co nastąpi po uruchomieniu budowanej w tej miejscowości Lokalnej Oczyszczalni Ścieków, przewidywane w połowie kwietnia. Dotychczas na LOS posadowiono w wykopach zbiorniki: przepompowni, uśredniający, retencyjny, osadu nadmiernego, bloku biologicznego, osadnika wtórnego. Wykonano studzienki rozprężne, studnię zbiorczo-recyrkulacyjną, studnię poboru próbek oraz wylot ścieków. Zakończono prace przy wykonaniu przyłącza  wodociągowego ze studnią wodomierzową. Ponadto przełożono wodociąg i wykonano zjazd z drogi publicznej oraz częściowo zagospodarowanie terenu.   

Zaawansowanie prac przy budowie oczyszczalni wynosi obecnie ok. 52%

2. Wrząca

Na terenie miejscowości Wrząca trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, której zaawansowanie określa się na poziomie 50%. Wykonawca robót w pierwszej kolejności realizuje roboty budowlane w miejscowości Bzowo, dlatego też na tamtejszym zadaniu stan zaawansowania prac jest znacząco większy.
Trwa układanie przewodów w wykopach oraz metodami bezwykopowymi. Nadzór inwestycyjny wraz ze służbami Gminy współpracują z Wykonawcą, aby zminimalizować uciążliwość robót dla mieszkańców oraz aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Prace wymagają wykonywania głębokich wykopów, które są odpowiednio zabezpieczane.
Budowa Lokalnej Oczyszczalni Ścieków we Wrzącej  rozpoczęła  się zgodnie z przyjętym harmonogramem w roku 2018. Dotychczas zrealizowano następujące prace: posadowiono zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik bloku biologicznego i osadnika wtórnego. Wykonano również studzienki rewizyjne i rozdzielcze, studnię zbiorczo-recyrkulacyjną, studnię poboru próbek oraz studnię pomiaru przepływu.

Zaawansowanie prac przy budowie oczyszczalni wynosi obecnie ok. 12%.

Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia: październik 2018 r.