Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

„Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica” dobiega końca!strzalkaStrona główna

„Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym w miejscowościach Wrząca i Bzowo w gm. Kobylnica” dobiega końca!

12.10.2018

Na terenie Gminy Kobylnica, w miejscowościach Wrząca i Bzowo, Spółka „Wodociągi Słupsk” kończy przedsięwzięcie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach którego wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z podłączeniami odbiorców oraz lokalnymi oczyszczalniami ścieków.

Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

1/ Bzowo:

Zakończono w 100% budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączono wszystkich odbiorców do nowego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego oraz dokonano uruchomienia Lokalnej Oczyszczalni Ścieków. Zrealizowano prace na poziomie ca 94%. Do wykonania pozostało jedynie opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca przeprowadza rozruch technologiczny. Badania ścieków potwierdzają osiągnięcie przez LOS zakładanych efektów ekologicznych.

2/ Wrząca:

Na terenie miejscowości Wrząca zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, trwają prace przy wykonaniu podłączeń odbiorców. Zaawansowanie robót określa się na poziomie ca 70%. Wykonawca robót w pierwszej kolejności realizował roboty budowlane w miejscowości Bzowo, dlatego też tamtejsze zadanie zostało zakończone w pierwszej kolejności. Nadzór inwestycyjny wraz ze służbami Gminy współpracują z Wykonawcą, aby minimalizować oddziaływanie robót na świadczenie usług w zakresie dostawy wody oraz aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Realizacja zadania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy została przesunięta do 22.11.2018r.

Zakończono prace przy budowie Lokalnej Oczyszczalni Ścieków, zaawansowanie określa się na poziomie ca 87%. Trwają prace rozruchu technologicznego potwierdzającego osiągnięcie przez LOS zakładanych efektów ekologicznych.