Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Przygotowania do prowadzenia badań w ramach projektu NOAH – spotkanie robocze z przedstawicielami Politechniki GdańskiejstrzalkaStrona główna

Przygotowania do prowadzenia badań w ramach projektu NOAH – spotkanie robocze z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej

14.10.2019

We wrześniu br. na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne pracowników Spółki z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, zaangażowanymi w prace nad projektem NOAH.

Podczas spotkania omówiono zasady prowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych w ramach projektu NOAH, zarówno wykonywanych samodzielnie w laboratorium spółki „Wodociągi Słupsk” –Partnera projektu NOAH, jak i zakresu badań, które muszą zostać zlecone laboratorium zewnętrznemu ze względu na szeroki ich zakres.

Pobranie pierwszych próbek ścieków i wód opadowych z kanalizacji umożliwiające przeprowadzenie przedrealizacyjnych badań laboratoryjnych planowane są w IV kw. 2019 roku, jeszcze przed uruchomieniem urządzeń pomiarowych. Kolejne badania prowadzone będą w okresie realizacji projektu NOAH, już po zainstalowaniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń pomiarowych.

Przypomnieć należy, że Spółka „Wodociągi Słupsk” w ramach projektu NOAH zaplanowała zakup systemu monitoringu obejmujący pomiar poziomu wypełnienia kanałów, zintegrowany z siecią deszczomierzy zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska. Wyniki z pomiarów pozwolą naukowcom z Politechniki Gdańskiej – również Partner projektu NOAH, przeprowadzenie badań w zakresie wpływu opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania, na istniejący system kanalizacyjny funkcjonujący na terenie Słupska wraz z oceną potencjalnych skutków dla środowiska. Dane z deszczomierzy i z punktów pomiarowych na istniejących kolektorach ściekowych będą wykorzystane m.in. do opracowania modelu hydraulicznego systemu kanalizacyjnego miasta przy uwzględnieniu różnych scenariuszy opadowych