Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Projekt NOAH w pełnej realizacji …strzalkaStrona główna

Projekt NOAH w pełnej realizacji …

20.04.2020

Realizacja projektu NOAH jest w pełni „rozpędzona” i przebiega zgodnie z planem oraz założeniami Spółki. Największe zakupy już zrealizowano, tj. zakupiono niezbędny sprzęt i materiały laboratoryjne, zakupiono i zamontowano na terenie miasta Słupska system monitoringu służący do pomiaru poziomu wypełnienia kanałów zintegrowany z siecią deszczomierzy. Ponadto przeprowadzono pierwsze badania w zakresie wpływu opadów atmosferycznych na istniejący system kanalizacyjny funkcjonujący na terenie miasta Słupska. Pierwsze dane, które otrzymaliśmy z deszczomierzy i punktów pomiarowych na istniejących kolektorach ściekowych nasz Partner — Politechnika Gdańska, wykorzystuje w opracowywanym obecnie, również w ramach projektu NOAH, modelu hydraulicznym uwzględniającym różne scenariusze opadowe. W ramach projektu NOAH pozostaje nam jeszcze zakupienie wyposażenia i sprzętu IT, niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu oraz trwałości  jego efektów.

W celu podsumowania postępów w realizacji całego projektu NOAH, Lider projektu NOAH, z uwagi na trudną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w Europie, zorganizował w  dniu 01.04.2020 r. spotkanie on-line dla wszystkich partnerów projektu NOAH, podczas którego omówiono zakresy już wykonanych oraz pozostałych do wykonania prac.

Obecnie pozostaje nam czekać na deszcz, by móc pobierać próbki ścieków i prowadzić kolejne badania w ramach projektu NOAH. Dzięki opracowywanemu przez Politechnikę Gdańską modelowi hydraulicznemu, będziemy mogli zaprezentować rezultaty projektu partnerom projektu, lokalnym władzom i społeczności, które mogą być pomocne przy wdrażaniu rozwiązań zapobiegającym lokalnym podtopieniom i wylaniom ścieków z systemów kanalizacyjnych.