Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Realizacja projektu: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.strzalkaStrona główna

Realizacja projektu: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.

22.04.2020

Realizacja projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” w ramach POIiŚ, przebiega z niewielkimi opóźnieniami na kilku kończących się zadaniach. Zakończenie projektu przewidziane jest do końca roku 2021 i nie przewiduje się przekroczenia tego terminu z uwagi na fakt, iż większość robót budowlanych jest już zakończona lub znajduje się w końcowej fazie realizacji. W związku z powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu, jakie pojawiły się po przeprowadzeniu wszystkich postępowań na roboty budowlane, w lutym 2020r. Spółka uzyskała zgodę z NFOŚiGW w Warszawie na rozszerzenie zakresu projektu o wymianę dmuchaw oraz zmianę systemu sterowania procesami napowietrzania w Komorach Osadu Czynnego, służących poprawie efektywności i niezawodności procesów technologicznych oczyszczania ścieków, podpisując stosowny aneks do umowy o dofinansowanie.

Prace realizowane  przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Beneficjenta projektu  oraz przez Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków – Gminę Słupsk do 31.03.2020 r. przedstawiają się następująco:

1/ w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków:

a/ Zakończono roboty budowlane dot. instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej, do realizacji pozostało jedynie w ramach tego zadania zakończenie prac przy instalacji elektrycznej i AKPiA oraz rozruch technologiczny. Mimo realizacji tego zadania po terminie umownym Wykonawca deklaruje niezwłoczne zakończenie prac.

b/ W 2019r. na oczyszczalni ścieków w ramach projektu wymieniono zgarniacze osadników wstępnych i wtórnych (4 szt.), które obecnie funkcjonują prawidłowo -zgodnie z założeniami.

c/ Obecnie trwa realizacja modernizacji węzła odwodnienia osadu, poprzez wymian wirówki odwadniającej, przewidziany termin zakończenia realizacji zadania to maj 2020r.

 d/ W końcowej fazie realizacji znajduje się również zadanie polegające na instalacji urządzeń  do usuwania azotu z odcieków w procesie deamonifikacji. Zakończono roboty instalacyjno-montażowe, trwa rozruch technologiczny i procedury potwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów technologicznych.

2/ W ramach budowy i przebudowy sieci wodociągowej:

a/ W końcowej fazie realizacji znajduje się zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego, ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Planowane zakończenie zadania – kwiecień 2020r.

Wg stanu na 31.03.2020 r. z 41 zadań na roboty budowlane i dostawy w projekcie zrealizowano w całości 29 zadań, obecnie trwa realizacja 4 przedsięwzięć, natomiast do wykonania pozostają jeszcze 1 zadanie na roboty budowlane ( dmuchawy) oraz 1 zadanie na dostawy (zakup dużego samochodu specjalnego przez Podmiot upoważniony – Gminę Słupsk). Łączne zawansowanie finansowe projektu na koniec I  kw. 2020r. kształtuje się na poziomie ca 70%.