Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zakupy sprzętu w ramach projektu NOAH zrealizowane w 100%.strzalkaStrona główna

Zakupy sprzętu w ramach projektu NOAH zrealizowane w 100%.

30.12.2020

W grudniu 2020 r. Spółka „Wodociągi Słupsk” dokonała ostatnich zakupów w ramach realizowanego projektu NOAH pn. ”Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich (NOAH)”. Zakupiono wyposażenie i sprzęt IT, niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnienia trwałości jego efektów.

Dzięki zakupionej infrastrukturze możemy badać wpływ opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na pracę istniejącego systemu kanalizacyjnego funkcjonującego w mieście Słupsku.  Zbudowany w ramach projektu NOAH system monitoringu obejmujący układy pomiarowe poziomu wypełnienia kanałów i deszczomierzy umożliwia nam zbadanie zależności pomiędzy intensywnością i zasięgiem opadów atmosferycznych w odniesieniu do napełnienia sieci kanalizacyjnej, ilości odprowadzanych wód przypadkowych pochodzących z opadów, częstotliwości uruchomienia przelewu burzowego do rzeki, a co za tym idzie określenie ilości i stosunku rozcieńczenia ścieków sanitarnych wodami opadowymi odprowadzanymi do rzeki Słupi i dalej do Morza Bałtyckiego.

Analiza danych i uzyskanych wyników umożliwi wypracowanie optymalnych metod i rozwiązań technicznych, które będą miały wpływ na ograniczenie ilości ścieków i wód opadowych zrzucanych do rzeki Słupi i w konsekwencji do Morza Bałtyckiego. Późniejsze wdrożenie wypracowanych rozwiązań technicznych wpłynie na ograniczenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego poprzez przelew burzowy.

Dlatego też Spółka pobiera próbki ścieków i prowadzi kolejne badania w ramach projektu NOAH. Dzięki opracowywanemu przez Politechnikę Gdańską modelowi hydraulicznemu, będziemy mogli zaprezentować rezultaty projektu partnerom projektu, lokalnym władzom i społeczności, które mogą być pomocne przy wdrażaniu rozwiązań zapobiegającym lokalnym podtopieniom i wylaniom ścieków z systemów kanalizacyjnych.

Niestety trwająca w dalszym ciągu trudna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w Europie, spowodowała ograniczenie kontaktów pomiędzy Partnerami projektu NOAH i tym samym bezpośrednią wymianę doświadczeń wynikających z realizacji projektu. Liczymy, że w nadchodzącym roku 2021 ta trudna sytuacja zmieni się i będziemy mogli swobodnie dzielić się wynikami naszej pracy oraz  efektami projektu zarówno pomiędzy Partnerami projektu, jak i pozostałymi interesariuszami. Dziś pozostają nam spotkania on-line, podczas których omawiane są zakresy już wykonanych prac oraz pozostałe do realizacji.