Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy młodszy operator oczyszczalni ściekówstrzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy młodszy operator oczyszczalni ścieków

03.02.2022

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy : młodszy  operator oczyszczalni ścieków

Opis  zadań na stanowisku:

Praca przy obsłudze maszyn, urządzeń oczyszczalni ścieków. Zapewnienie ciągłości ruchu instalacji
w części ściekowej, osadowej i energetycznej.

Zakres zadań:

  • wykonywanie czynności wspomagających przy pracach operatorskich w ramach wsparcia zmian-12 godzinnych;
  • bieżąca eksploatacja oraz kontrola pracy maszyn i urządzeń OŚ stanowiących wyposażenie ciągów technologicznych części mechanicznej, biologicznej i osadowej w asyście operatora oczyszczalni;
  • wspomaganie operatorów w zakresie uzupełniania oraz stosowania  środków chemicznych w procesach technologicznych OŚ;
  • współdziałanie z operatorami w zakresie utrzymania porządku i czystości w powierzonych obiektach OS oraz LOŚ realizacja prac utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych OŚ oraz LOS w obszarze wykraczającym poza zadania powierzone robotnikom placowym (dotyczy pracowników zatrudnionych w systemie 8-godzinnym);
  • przygotowanie maszyn i urządzeń do czynności obsługi serwisowej i napraw mechanicznych, współpraca z pracownikami warsztatu mechanicznego przy usuwaniu usterek;
  • nabywanie nowych umiejętności operacyjnych w kierunku zapoznania się ze wszystkimi instalacjami obiektu.

Forma zatrudnienia:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

okres zatrudnienia: od dnia 1 marca 2022 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, zatrudnienie na cały etat,

Możliwość awansu na stanowisko operatorskie

Miejsce pracy: Oczyszczalnia ścieków, ul. Sportowa 73

Wymagania podstawowe:

    wykształcenie minimum średnie techniczne zawodowe,

    brak przeciwwskazań do pracy zmianowej, w porze nocnej oraz na wysokościach powyżej 3m,

    uprawnienia, kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,

    samodzielność, odpowiedzialność,

    dokładność i sumienność,

    zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

    umiejętność pracy w zespole,

    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto  : 3.304,00 zł + premia

Wymagane dokumenty:

CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 15 lutego 2022 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.