Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisku: młodszy operator kompostownistrzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisku: młodszy operator kompostowni

04.07.2022

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: młodszy operator kompostowni

Opis stanowiska młodszy operator kompostowni

Praca na ładowarkach jednonaczyniowych kl. III oraz uniwersalnych nośnikach osprzętu lub wózkach jezdniowych kl. I, obsługa i drobne naprawy powierzonego sprzętu.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie jednego typu pojazdu lub praca z jedną maszyną zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 • Realizacja czynności związanych z przygotowaniem surowca, przesiewaniem kompostu, wykonywanie dodatkowych prac porządkowych terenu (zamiatanie, odśnieżanie) oraz czynności transportowo-załadunkowych i rozładunkowych z wykorzystaniem maszyn i pojazdów;
 • Obsługa reaktorów instalacji suchej fermentacji (otwieranie i zamykanie bram, załadunek i odbiór wsadu) pod nadzorem przełożonego;
 • Kontrola funkcjonowania powierzonych maszyn i urządzeń, wykonywanie czynności podstawowej obsługi z uwzględnieniem zapisów DTR, zgłaszanie odpowiednim służbom usterek i awarii;
 • Parametryzacja pracy obsługiwanych maszyn i pojazdów pod kątem optymalizacji ich działania oraz uzyskania wysokiej efektywności energetycznej, paliwowej i surowcowej przy minimalnym zużyciu powierzonych środków;
 • Wykonywanie powierzonych zadań wyłącznie na terenie oczyszczalni ścieków i kompostowni.

Forma zatrudnienia:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Okres zatrudnienia:
od dnia podpisania umowy na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, zatrudnienie na cały etat

Miejsce pracy:
Oczyszczalnia Ścieków – kompostownia osadów ściekowych

Wymagania podstawowe:

 •     uprawnienia na ładowarki kl. III, kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 •     uprawnienia I WJO lub wielozadaniowe nośniki osprzętu
 •     wykształcenie: zawodowe (dowolne) lub podstawowe,
 •     samodzielność, odpowiedzialność,
 •     dokładność i sumienność,
 •     zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 •     umiejętność pracy w zespole,
 •     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wynagrodzenie  zasadnicze brutto: 3.536 zł + 10% premii

Wymagane dokumenty:
CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 7 lipca 2021 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Termin składania aplikacji upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko niektórych kandydatów- wybranych na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy