Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisku: Monter sieci wodociągowejstrzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisku: Monter sieci wodociągowej

10.10.2022

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i podjęta została decyzja o zatrudnieniu osoby, która spełniała wymagania i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy: Monter sieci wodociągowej

Cel stanowiska:

 • Praca przy sieci wodociągowej

Zakres zadań wynikający z opisu stanowiska:

 • usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych
 • wymiana wodomierzy i zaworów przy wodomierzach
 • kontrola sprawności i wydajności hydrantów
 • przeglądy i naprawa uzbrojenia sieci wodociągowej
 • wymiana (przebudowa) istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych

Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • okres zatrudnienia: od dnia 1 listopada 2022 roku na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • zatrudnienie na cały etat w godzinach od 7.00-15.00
 • praca od poniedziałku do piątku

Miejsce pracy: Słupsk, gmina Kobylnica

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe o kierunku budowlanym
 • samodzielność, odpowiedzialność, praca zespołowa
 • dokładność i sumienność
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: od 4 500 zł

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 25 października 2022 roku w sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce zostaną dołączone  do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania:kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie