Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

A JEDNAK … projekt: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” z dofinansowaniem unijnym z Funduszu Spójności REAKTYWOWANY.strzalkaStrona główna

A JEDNAK … projekt: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” z dofinansowaniem unijnym z Funduszu Spójności REAKTYWOWANY.

31.10.2022

Realizacja projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” w ramach POIiŚ, została wznowiona na okres do 31.12.2023 r. Nasz wniosek ze stycznia 2022 r. o rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego wówczas projektu wraz z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji, mimo ówczesnej pozytywnej opinii Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) nie uzyskał akceptacji Instytucji Pośredniczącej (MŚ). Jednakże w październiku Instytucja Wdrażająca ponownie wystąpiła do MŚ o rozpatrzenie złożonego w styczniu wniosku naszej Spółki. Tym razem szczęście się do nas uśmiechnęło, uzyskaliśmy pozytywne opinie i akceptację, umożliwiające nam podpisanie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Aneks nr POIS.02.03.00-00-0031/17-06 został podpisany przez Prezesa naszej Spółki Andrzeja Wójtowicza w dniu 24.10.2022 r. w siedzibie NFOŚiGW, dzięki temu projekt POIiŚ realizowany przez naszą Spółkę jako Beneficjenta, wspólnie z Gminą Słupsk jako Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków został reaktywowany.

Po podpisaniu aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu POIiŚ poza zwiększeniem zakresu przedmiotowego projektu zmianie uległ ostateczny termin jego zakończenia do 31.12.2023 r., jak również zwiększyła się wartość całkowita projektu, a co najbardziej satysfakcjonujące zwiększyła się kwota dotacji!

Nowe wartości projektu przedstawiają się następująco:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 45.929.746,99 PLN (zwiększenie o 8.962.437,00 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 27.725.574,17 PLN (zwiększenie o 5.475.750,22 PLN)

Kwota dofinansowania projektu z Funduszu Spójności: 23.566.738,04 PLN (zwiększenie o 4.654.387,69 PLN)

Dotychczasowe przedsięwzięcie zostało zwiększone o następujący zakres:

1/ modernizację zbiornika retencyjno-przelewowego i układu dopływowego ścieków do osadników wstępnych, na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku, realizowane przez ,,Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w dwóch etapach:

a/ Modernizacja zbiornika retencyjno-przelewowego, od 25.04.2022 r. trwa realizacja tego etapu, planowany termin zakończenia to 15.11.2022 r.

 b/ Modernizacja układu dopływowego ścieków do osadników wstępnych — umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 26.10.2022 r. z terminem zakończenia do 26.04.2023 r.

Planowane przez Beneficjenta kwoty dotacji na ww. zadania wynoszą łącznie ca. 2,07 mln PLN.

2/ przebudowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Globino o łącznej długości ok. 3,6 km, która będzie realizowana przez partnera projektu — Gminę Słupsk. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia z przewidzianym terminem realizacji zadania do końca listopada 2023 r.

Planowana kwota dotacji na ww. zadanie realizowane przez Gminę Słupsk wynosi — ca. 2,6 mln PLN.

Wskazane przedsięwzięcia inwestycyjne, są bardzo pilne do wykonania, wymagają zaangażowania znacznych środków oraz specjalistycznych rozwiązań, w bardzo trudnej dziś rzeczywistości. Dlatego też zarówno nasza Spółka jako Beneficjent oraz Podmiot upoważniony dokładamy wszelkich starań, aby jak najpilniej je zrealizować, co pozwoli uniknąć szkód środowiskowych oraz zapewni dalszą możliwość rozwoju w aglomeracji Słupsk. Jest to obecnie możliwe dzięki wsparciu i przychylności wszystkich instytucji, które nam zaufały i przyczyniły się do uzyskania pozytywnej decyzji związanej z reaktywacją naszego projektu, za co jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy.