Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy młodszy operator oczyszczalni ścieków - konkurs rozstrzygniętystrzalkaStrona główna

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy młodszy operator oczyszczalni ścieków – konkurs rozstrzygnięty

05.01.2024

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty.

Opis stanowiska młodszy operator oczyszczalni ścieków:

 • Praca przy obsłudze maszyn, urządzeń oczyszczalni ścieków. Zapewnienie ciągłości ruchu instalacji w części ściekowej, osadowej i energetycznej.

Zakres zadań wynikający z celu stanowiska:

 • wykonywanie czynności wspomagających przy pracach operatorskich w ramach wsparcia zmian-12 godzinnych;
 • bieżąca eksploatacja oraz kontrola pracy maszyn i urządzeń OŚ stanowiących wyposażenie ciągów technologicznych części mechanicznej, biologicznej i osadowej w asyście operatora oczyszczalni;
 • wspomaganie operatorów w zakresie uzupełniania oraz stosowania  środków chemicznych w procesach technologicznych OŚ;
 • współdziałanie z operatorami w zakresie utrzymania porządku i czystości w powierzonych obiektach OS oraz LOŚ realizacja prac utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych OŚ oraz LOS w obszarze wykraczającym poza zadania powierzone robotnikom placowym (dotyczy pracowników zatrudnionych w systemie 8-godzinnym);
 • przygotowanie maszyn i urządzeń do czynności obsługi serwisowej i napraw mechanicznych, współpraca przy usuwaniu usterek z warsztatem mechanicznym;
 • nabywanie nowych umiejętności operacyjnych w kierunku zapoznania się z wszystkimi instalacjami obiektu.

Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • okres zatrudnienia: od dnia 1 lutego 2024 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie na cały etat.

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne zawodowe
 • doświadczenie obsługi urządzeń automatyki przemysłowej (panele HMI)
 • brak przeciwwskazań do pracy zmianowej w porze nocnej oraz na wysokościach powyżej 2m
 • uprawnienia, kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • dokładność i sumienność,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.634,00 zł./m-c + 10% premii regulaminowej

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 19 stycznia 2024 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania:kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie