Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Akty prawa miejscowego - Gmina KobylnicastrzalkaAkty prawnestrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Akty prawa miejscowego – Gmina Kobylnica

 1. Uchwała RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 7 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kobylnica
 2. Zezwolenie dla „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica
 3. Zezwolenie dla „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kobylnica
 4. Uchwała Rady Gminy Kobylnica nr XXXVI/324/2013 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kobylnica z urządzeń wodociągowych stanowiących własność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku
 5. Uchwała Rady Gminy Kobylnica nr XXXVI/325/2013 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., które oczyszczane będą przez oczyszczalnie ścieków w Słupsku
 6. Uchwała Rady Gminy Kobylnica nr XXXVI/326/2013 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku
 7. Uchwała Rady Gminy Kobylnica nr XXXVI/327/2013 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacji zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku oraz do cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym, stanowiącej własność „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. w Słupsku, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku
 8. Uchwała nr XLVIII/453/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku oraz do cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym, stanowiącej własność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o. w Słupsku, które oczyszczane będą przez oczyszczalnie ścieków w Słupsku
 9. Uchwała nr XLVIII/454/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kobylnica z urządzeń wodociągowych stanowiących własność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku
 10. Uchwała nr XLVIII/455/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., które oczyszczane będą przez oczyszczalnie ścieków w Słupsku
 11. Uchwała nr XLVIII/456/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacji zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku

 (więcej…)

do góry