Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Skargi i reklamacjestrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Skargi i reklamacje

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, bądź też szkód spowodowanych w wyniku działalności prowadzonej przez Spółkę można złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana, bądź też zdarzenia, które skutkowało szkodą.

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres reklamującego
  • przedmiot reklamacji
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
  • zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie – jeśli doszło do szkody
  • numer i datę Umowy (o ile reklamujący posiada umowę na świadczenie usług ze Spółką)
  • podpis reklamującego.

UWAGA! Jeśli reklamacja wiąże się z roszczeniem finansowym za zniszczone mienie (np. ubrania w pralce, które uległy zabrudzeniu związkami żelaza) należy przedmiot roszczenia zachować do czasu oszacowania szkody przez rzeczoznawcę firmy ubezpieczeniowej. Zniszczonych rzeczy nie wolno wyrzucać.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

 Reklamacje oraz skargi na działalność przedsiębiorstwa można:

  • złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki – ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk, budynek A, pokój nr 11
  • przesłać pocztą – ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
  • przesłać na adres e-mail – sekretariat@wodociagi.slupsk.pl
  • przesłać faksem na numer – 59 84-18-302

Osoby poszkodowane mogą także samodzielnie wystąpić o odszkodowanie. „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. ubezpieczone są w UNIQA TU S.A.

.