Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Kwestia tzw. kamieniastrzalkaJakość wodystrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Kwestia tzw. kamienia

Dobra słupska woda

Obserwując kamień odkładający się w naczyniach podczas gotowania wody wielu słupszczan zastanawia się zapewne, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedzialna za to zjawisko jest twardość wody, czyli zawartość w wodzie związków wapnia i magnezu. Wodorowęglany wapnia i magnezu podczas gotowania przekształcają się w węglany, które osadzają się na ściankach naczyń w postaci białego osadu, zwanego popularnie kamieniem. Jednoznacznie należy stwierdzić, iż woda z wytrąconym osadem jest całkowicie bezpieczna, a samo zjawisko – naturalne.

Organizm ludzki do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje nie tylko wody, ale również substancji w niej rozpuszczonych, które mogą występować w dużych ilościach jako makroskładniki lub jako elementy śladowe, czyli mikroskładniki. Do podstawowych makroskładników rozpuszczonych w wodzie zaliczamy m.in. właśnie wapń i magnez, które znajdują się także w słupskiej wodzie wodociągowej.

Uciążliwy „kamień” w naszych naczyniach to nic innego tylko osad mineralny pochodzący z wody, w której zawarte są rozpuszczalne sole wapnia i magnezu. Należy pamiętać, że skład mineralny wody decyduje o jej właściwościach zdrowotnych.

Nie bez znaczenia jest również to, że gotowanie wody w czajnikach elektrycznych z grzałką powierzchniową zwiększa wytrącanie kamienia w porównaniu do długotrwałego gotowania wody (w mniejszym stopniu obserwujemy to podczas podgrzewania wody np. na palniku gazowym). Dzieje się tak za sprawą zjawiska zwanego kawitacją, które na zewnątrz objawia się charakterystycznymi trzaskami w czajniku. Podczas tego zjawiska następuje zamiana wody w pęcherzyki pary wodnej, spowodowana miejscowym zwiększeniem temperatury (w innych przypadkach zmniejszeniem ciśnienia). Czas „życia” pęcherzyków pary wodnej wynosi ok. 0,001 sekundy. Podczas zanikania pęcherzyków dochodzi do implozji (odwrotność eksplozji) w czasie której woda wdziera się w miejsce pary wodnej, uderzając o ścianki i grzałkę czajnika i powodując jednocześnie charakterystyczny hałas. Podczas wypierania pary wodnej z pęcherzyków jednocześnie uwalniany jest w przyśpieszonym tempie dwutlenek węgla (CO2) , powodując tym samym zwiększone wydzielanie węglanu wapnia („kamienia”).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące wody do spożycia określa dolny zakres twardości wody do spożycia na 60 mg/l CaCO3 (węglanu wapnia), zaś magnezu na 30 mg/l – są to wartości zalecane ze względów zdrowotnych. Tylko w tych dwóch przypadkach określone są minimalne stężenia parametrów dopuszczone do spożycia. Woda dostarczana mieszkańcom Słupska jest wodą o średnim stopniu twardości (średnia wartość twardości wynosi 227 mg/l CaCO3 – przy górnej wartości dopuszczalnej 500 mg/l CaCO3 ).

Woda miękka jest dobra dla czajników i pralek, ale jest bezużyteczna dla naszego organizmu, ponieważ jest uboga w minerały. Woda pozbawiona składników mineralnych (np. woda destylowana) jest wręcz szkodliwa dla człowieka – wypłukuje wszystkie potrzebne nam składniki mineralne.

Wiele osób wybiera wodę butelkowaną zamiast kranowej, ale nie ma między nimi diametralnych różnic. Różnią się one ilością składników mineralnych, soli, magnezu, wapnia, potasu czy sodu.

Laboratorium badania wody „Wodociągów Słupsk” czuwa nad jej jakością. Dzięki oddanej do użytku w lipcu 2009 roku stacji uzdatniania usuwany jest z wody nadmiar żelaza i manganu.

Woda do picia dostarczana przez „Wodociągi Słupsk” zawiera ok. 70,2 mg/l wapnia i 6,4 mg/l magnezu. Porównując np. wodę źródlaną niegazowaną, która zawiera około 70 mg/l wapnia i 13 mg/l magnezu z naszą „kranówką”, jest to wynik co najmniej zadawalający. Ponadto trzeba pamiętać, iż woda w naszych kranach jest kilkaset razy tańsza!

Woda podawana do sieci w Słupsku jest naturalną wodą podziemną, ujmowaną za pomocą studni o głębokości od 70 do 184 m pod powierzchnią ziemi. Skład fizyko-chemiczny wody podziemnej z naszego rejonu pozwala zaliczyć ją do wód wysokiej jakości.

Typowe dla wód podziemnych nadwyżki takich domieszek jak żelazo i mangan oraz CO2 i H2S (siarkowodór) spowodowały konieczność wybudowania stacji uzdatniania wody w Słupsku, na której zastosowano bezreagentową technologię opartą na naturalnych procesach, w celu zredukowania wielkości związków tych pierwiastków i gazów do wartości dopuszczalnych przez polskie przepisy. Woda dostarczana przez stację uzdatniania do naszych domów jest chemicznie i mikrobiologicznie stabilna, co oznacza, że jest dobra, bezpieczna i smaczna oraz spełnia wszystkie współczesne wymagania oraz zalecenia – zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej. Nie posiada ona zanieczyszczeń związkami organicznymi, ani żadnych naturalnych domieszek mineralnych w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość.

Dodatkowym atutem naszej wody jest fakt, że dobry stan sanitarny sieci wodociągowej pozwala nam uniknąć chlorowania wody. To w znaczący sposób podnosi jej walory smakowe.

40 – tyle punktów w sieci wodociągowej w Słupsku podlega monitorowaniu miesięcznie
8000 – tyle badań fizycznych, chemicznych i biologicznych wody wykonało laboratorium „Wodociągów Słupsk” w 2015 roku.

Jeśli chcemy pić wodę zdrową, bogatą w składniki mineralne to zjawisko wytrącania kamienia po jej przegotowaniu lub podgrzaniu jest nieuniknione. Woda płynąca w naszych kranach jest stale kontrolowana przez nowocześnie wyposażone laboratorium „Wodociągów Słupsk” oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku.

– Jeśli woda wodociągowa spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, możemy mieć pewność, iż jest to woda bezpieczna – podkreśla Piotr Olechno, rzecznik prasowy MINISTERSTWA ZDROWIA.

Zakres badań ulega systematycznie poszerzeniu i obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, w tym związki toksyczne, rakotwórcze i mutagenne oraz badania radiologiczne. W trosce o dobro naszych Klientów prowadzimy stały monitoring wody przeznaczonej do spożycia – w Słupsku w różnych rejonach miasta wyznaczono 40 punktów kontrolnych, gdzie raz w miesiącu pobierane są próbki wody do badań laboratoryjnych. Podkreślić należy fakt, iż laboratorium „Wodociągów Słupsk” posiada Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

***

Laboratorium „Wodociągów Słupsk”wykonało proste doświadczenie, polegające na odparowaniu 100 ml wody różnego pochodzenia. Takie doświadczenie można wykonać również w warunkach domowych.

Do doświadczenia użyto: wody butelkowanej źródlanej, wody butelkowanej mineralnej, wody z kranu, wody surowej przed uzdatnieniem (pochodzącej ze studni głębinowych), wody uzdatnionej, wody destylowanej. Wodę odparowano na laboratoryjnej łaźni wodnej w szklanych parownicach.

Na poniższych zdjęciach widzać efekty doświadczenia, czyli osady powstałe w wyniku odparowania różnej jakości wody.

2. Osad powstały w wyniku odparowania wody butelkowanej mineralnej
3. Osad powstały w wyniku odparowania wody z kranu
1. Osad powstały w wyniku odparowania wody butelkowanej źródlanej
3. Osad powstały w wyniku odparowania wody z kranu

 Jak wynika z powyższego doświadczenia najwięcej osadu powstało w wyniku odparowania wód butelkowanych, bogatych w wapń i magnez, parametrów niezwykle istotnych dla zdrowia człowieka. Parametry te występują również w naszej „kranówce”.

 

 W celu udowodnienia, że wybudowana nas stacja uzdatniania wody nie ma wpływu na zwiększenie osadu w słupskiej wodzie wodociągowej, odparowaliśmy wodę przed i po uzdatnieniu. Jak widać powstały osad jest porównywalny.  A tak wygląda parownica po odparowaniu wody destylowanej pozbawionej minerałów – jest czysta i nie widać tu żadnego osadu. Ale czy taka woda jest zdrowa? Otóż nie!

Woda jest surowcem, którego niczym nie można zastąpić. Jest niezbędna dla życia i zdrowia ludzkiego, warunkuje stan ludzkiego zdrowia. Gwarantujemy, że słupska woda wodociągowa jest zdrowa i bezpieczna do spożycia.