Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodustrzalkaBiuro Obsługi KlientastrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodu

Odbiorcy, którzy wykorzystują znaczne ilości wody do celów, w wyniku których nie powstają ścieki – np. podlewają ogród, mogą zamontować wodomierz dodatkowy mierzący wodę bezpowrotnie zużytą. Wówczas obciążenie za odprowadzane ścieki pomniejszone zostanie o ilość wody zużytej bezpowrotnie np. do podlewania ogrodu.

W celu prowadzenia rozliczeń za ścieki z uwzględnianiem wody bezpowrotnie zużytej należy wystąpić do naszej Spółki z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza dodatkowego.

Formularz do pobrania – Wniosek

Montaż wodomierza dodatkowego powinien spełniać poniższe wymagania techniczne:

  1. Wodomierz dodatkowy pełniący rolę podlicznika powinien być zlokalizowany wewnątrz budynku za wodomierzem głównym na instalacji wodociągowej wychodzącej na ogród i opomiarowywać tylko i wyłącznie wodę zużywaną bezpowrotnie na cele ogrodowe.
  2. Podejście wodomierzowe powinno być wykonane zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 14154-1:2007 i PN-EN 14154-2:2007.
  3. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych i dla wodomierza wody zimnej wynosi 5 lat.
  4. Zawór spustowy należy zamontować przed wodomierzem dodatkowym.

Wykonany montaż wodomierza dodatkowego mierzącego zużycie wody celów ogrodowego należy zgłosić pisemnie  do  odbioru technicznego i oplombowania. Za czynności związane z odbiorem i oplombowaniem wodomierza dodatkowego pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem – Cennik usług związanych z pomiarem wody bezpowrotnie zużytej

Formularz do pobrania – Zlecenie odbioru technicznego wodomierza

Wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego zużycie wody do celów podlewania ogrodu uwzględniane są w rozliczeniach za wodę i ścieki w okresie od maja do października.

Określanie ilości ścieków reguluje art. 27 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

  • Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, tj. przyrządu pomiarowego mierzącego ilość ścieków, znajdującego się na przyłączu kanalizacyjnym.
  • W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.
  • W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach , gdy wielkość zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Dodatkowe informacje:

Sekcja wodomierzy
tel. 59 84 18 357, 603 951 545