Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Wyniki badań wodystrzalkaJakość wodystrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Wyniki badań wody

Komunikat Spółki „Wodociągi Słupsk” w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wyniki badań jakości  wody w Słupsku za 2019 rok (wartości uśrednione)

Wskaźnik Jednostka Wartość średnia Wymagania rozporządzenia
Zapach akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Barwa mg/l Pt akceptowalna akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność NTU 0,35 akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
zalecany zakres wartości do 1,0
pH 7,8 6,5 – 9,5
Fluorki mg/l <0,1 ≤1,5
Przewodność µS/cm 471 ≤2500
Azotyny mg/l <0,005 ≤0,5
Azotany mg/l 6,8 ≤50,0
Amonowy jon mg/l <0,10 ≤0,50
Twardość ogólna
mg/l 220 60 – 500
Żelazo µg/l <30 ≤200
Chlorki mg/l 17 ≤250
Utlenialność z KMn04
mg/l <0,6 ≤5,0
Mangan µg/l 16 ≤50
Siarczany mg/l 57 ≤250
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Enterokoki
jtk/100ml 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22oC
jtk/1ml 3 bez nieprawidłowych zmian

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Słupska spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Wyniki badań jakości wody w zakresie występowania substancji promieniotwórczych w 2022r. – Gmina Kobylnica i Miasto Słupsk

Wyniki badań jakości wody w gminie Kobylnica w 2022 roku

Wyniki badań rozszerzonych jakości wody w Słupsku w 2022 roku

Wyniki badań jakości wody w Słupsku za I półrocze 2022 dla poszczególnych osiedli

Wyniki badań jakości wody w Słupsku za II półrocze 2022 dla poszczególnych osiedli

Wyniki badań jakości wody w Słupsku w 2022 roku (wartości uśrednione)
——————————————————————————————————————————————————–

Wyniki badań jakości wody w gminie Kobylnica w 2021 roku

Wyniki badań rozszerzonych jakości wody w Słupsku w 2021 roku

Wyniki badań jakości wody w Słupsku w 2021 roku (wartości uśrednione)

Wyniki badań jakości wody w Słupsku za I półrocze 2021 dla poszczególnych osiedli

Wyniki badań jakości wody w Słupsku za II półrocze 2021 dla poszczególnych osiedli

Wyniki badań jakości wody w Słupsku dla osiedli za I półrocze 2020 r.

Wyniki badań jakości wody w gminie Kobylnica za 2020 r.

Wyniki Słupsk 2020 r.

Wyniki badań rozszerzonych jakości wody w Słupsku za 2020 r.

Wyniki badań jakości wody w Słupsku za II półrocze 2020r.

————————————————————————————————————————————————————-

Wyniki badań jakości wody w Słupsku dla osiedli za II półrocze 2019 r.

Wyniki badań rozszerzonych jakości wody w Słupsku w 2019 r.

Wyniki badań jakości wody w Gminie Kobylnica w 2019 r.

————————————————————————————————————————————————————-

Wyniki badań jakości wody w Słupsku dla poszczególnych osiedli w 2018 r.

Wyniki badań rozszerzonych jakości wody w Słupsku w 2018 r.

Wyniki badań jakości wody w Gminie Kobylnica w 2018 r.

Wyniki badań jakości wody w zakresie występowania substancji promieniotwórczych

 

Twardość wody w Słupsku w 2019 r.

CaCO3 mg/l 220
stopnie niemieckie ºDH 12,3
oClarka 15,4
stopnie francuskie oF 22
mval/l 4,40
mmol/l 2,20
Rodzaj wody stopnie niemieckie dH CaCO3 mg/l
Bardzo miękka 0 – 5 0 – 90
Miękka 5 – 10 90 – 180
Średnio twarda 10 – 15 180 – 270
O znacznej twardości 15 – 20 270 – 360
Twarda 20 – 30 360 – 450
Bardzo twarda > 30 > 450