Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Warunki przyłączenia do sieci - Miasto Słupsk i Gmina KobylnicastrzalkaPrzyłączenie do siecistrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Warunki przyłączenia do sieci – Miasto Słupsk i Gmina Kobylnica

1. Aby się dowiedzieć, czy na danej działce istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, należy wystąpić do Spółki o zapewnienie możliwości podłączenia się do w/w sieci (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu lub braku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Co należy zrobić:

  • wypełnić pisemny wniosek z określeniem charakteru zabudowy wraz z określeniem ilości zapotrzebowania na wodę/ścieki – Wniosek
  • załączyć mapkę sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych

Opinia jest potrzebna do wydania przez Urząd Miasta/Urząd Gminy warunków zabudowy terenu, jednak nie jest wystarczająca dla celów budowy przyłączy lub sieci. Opinia jest wydawana w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do spółki.

2. Wystąpienie o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

Co należy zrobić:

  • wypełnić pisemny wniosek z określeniem charakteru zabudowy wraz z określeniem ilości zapotrzebowania na wodę/ścieki – Wniosek
  • załączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki)
  • załączyć kopię aktualnej mapy zasadniczej z lokalizacją nieruchomości z zaznaczeniem granicy działki, lokalizacją obiektu oraz dojazdem do działki, jeżeli działka nie przylega bezpośrednio do ulicy. W sytuacjach j.w. należy wyjaśnić charakter drogi dojazdowej, przedstawiając mapę ewidencji gruntów z wypisem z rejestru gruntów
  • załączyć kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Warunki techniczne są  wydawane w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do spółki.

Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić wykonanie dokumentacji technicznej sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Wydanie zapewnienia lub/i  warunków technicznych jest bezpłatne.

 

Kontakt:

Sekcja Dokumentacji i Analiz
tel. 59 841 83 38, 59 841 83 37
e-mail: sekcjadokumentacji@wodociagi.slupsk.pl

do góry