Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zlecenie odbioru technicznego - Miasto Słupsk i Gmina KobylnicastrzalkaPrzyłączenie do siecistrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Zlecenie odbioru technicznego – Miasto Słupsk i Gmina Kobylnica

Wystąpienie do Spółki o wykonanie odbioru technicznego sieci/przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Co należy zrobić:

  • wypełnić pisemny wniosek-zgłoszenie sieci/przyłącza do odbioru w stanie odkrytym – Zlecenie odbioru przyłączenia do sieci wod. i-lub kan. sanitarnej
  • Następnie po odbiorze sieci/przyłącza w stanie odkrytym należy zgłosić się do Działu Eksploatacji Sieci wraz  z następującymi dokumentami:
  • dokumentacją geodezyjną powykonawczą wykonanych robót. Winna ona zawierać mapę
    w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem współrzędnych punktów
  • wynikami badań wody dla wykonanego przyłącza wodociągowego

Następnie po odbiorze przyłączy w stanie odkrytym należy zgłosić się do Biura Obsługi Sieci w celu wypełnienia Wniosku o zawarcie Umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Uwaga!
Do odbioru zgłaszane jest przyłącze bez wodomierza, w związku z czym należy ustalić z Działem Eksploatacji Sieci Wodociągowej (tel.: 59 841 83 25 ) termin jego montażu. Usługa ta jest bezpłatna.

Kontakt:

Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan
tel. Sieć wodociągowa – 59 841 83 25, sieć kanalizacyjna – 59 841 83 26
e-mail: eksploatacja@wodociagi.slupsk.pl