Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Zawarcie/zmiana umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków - Gmina SłupskstrzalkaUmowystrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Zawarcie/zmiana umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków – Gmina Słupsk

Jeśli  nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi procedurami lub kupiłeś/zostałeś właścicielem/użytkownikiem nieruchomości  już  przyłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej,  zobowiązany jesteś zawrzeć umowę o odprowadzanie ścieków.

Do zawarcia umowy o  odprowadzanie ścieków niezbędne są następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków (formularz)
 • protokół o stanie wodomierzy w przypadku zmiany odbiorcy usług – załącznik do wniosku o zawarcie umowy (formularz)
 • dokument prawny potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą konieczny jest dodatkowo:

 • wypis z ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis KRS
 • Nr NIP, ewentualnie nr Regon

 Najważniejsze zasady zawierania umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków reguluje Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późn. zmianami, która m.in. stanowi, że:

 • Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków do odbiorcy odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.
 • Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zawarcia umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 • Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy jest nielegalne i uprawnia przedsiębiorstwo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
 • Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeśli przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa.
 • Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności  albo karze grzywny do 10 000,00 zł.

Dodatkowe wyjaśnienia:

Sekcja umów
tel. 59 84 18 354  lub 59 84 18 355
e-mail : umowy@wodociagi.slupsk.pl