Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Usługi doradztwa inwestycyjno-technicznegostrzalkaUsługi pozostałestrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Usługi doradztwa inwestycyjno-technicznego

Spółka „Wodociągi Słupsk” oferuje swoje usługi w zakresie:

 • doradztwa specjalistycznego przy opiniowaniu dokumentacji dla inwestycji dotyczących budowy/rozbudowy infrastruktury wodociągowej  i kanalizacyjnej, w szczególności sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przepompowni.
 • inwestorstwa zastępczego dla przygotowania i realizacji inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej – także wykonywanych na czynnych obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych, realizowanych również w oparciu o wymagania Warunków Kontraktowych FIDIC obejmujące w szczególności:
  • etap przygotowania inwestycji:
   •  występowanie w imieniu inwestora o decyzje administracyjne takie jak: o środowiskowych uwarunkowania realizacji inwestycji, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę
   • przygotowywanie i przeprowadzenie procedury na opracowanie dokumentacji i wykonawstwo inwestycji również dla przetargów publicznych
   • nadzór, weryfikacja zgodności z umową i odbiór dokumentacji na projektowanie,
   • weryfikacja spraw terenowo-prawnych, niezbędnych do pozyskania przez inwestora prawa do dysponowania terenem na cele budowlane
  • etap realizacji inwestycji:
   • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego
   • prowadzenie rozliczeń wykonanych robót
   • udział i nadzorowanie rozruchów technologicznych,
   • weryfikacja dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji
   • etap gwarancji i rękojmi
   • udział w pracach komisji przeglądowej
   • nadzór nad usuwaniem zgłoszonych w trakcie eksploatacji wad i usterek

Powyższe usługi wyceniane będą na podstawie kalkulacji indywidualnej.

Kontakt:

Dział Inwestycji
Tel. 59 84-18-390
e-mail: inwestycje@wodociagi.slupsk.pl