Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Akty prawa miejscowego - Miasto SłupskstrzalkaAkty prawnestrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Akty prawa miejscowego – Miasto Słupsk

  1. Zezwolenie Prezydenta Miasta Słupska na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska (decyzja nr GKMiOŚ.V.7015-1/03 z dnia 10.03.2003r.).
  2. Uchwała nr LII/670/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  3. Uchwała Nr X/91/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk.
  4. Uchwała Nr XLV/698 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  5. Uchwała XXXVI/508/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska.
  6. Pozwolenie wodnoprawne Marszałka Woj. Pomorskiego – Szczególne korzystanie z wód podziemnych.
  7. Pozwolenie wodnoprawne Marszałka Woj. Pomorskiego – Wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Słupi.
  8. Uchwała nr LIV/710/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska, zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXVI/508/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku, w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska
  9. Uchwała nr XXV/296/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska
do góry